• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Ligjërohet për imazherinë e shtyllës kurrizore

Prezantimet në Klinikën e Radilogjisë vazhdojnë edhe këtyre ditëve.

Në kuadër të programit të Klinikës së Radiologjisë për Edukim të Vazhdueshëm Profesional Mjekësor(EVPMl të akredituar nga Oda e Mjekëve të Kosovës(OMK)në ambientin dhe kushtet e avansuara në Qendrën e Telemjekësisë së Kosovës, Dr Arben Kutllovci, prezantoi temën " Imazheria e Shtyllës Kurrizore". Radiologë, ortopedë , fiziatër, mjekë familjar, patologë e teknikëtë radiologjisë përcollën prezantimin përmbajtësor dhe të ndërlidhura me përditshmërinë tonë. Pjesëmarrësit do të marrin nga tre pikë akredituese në kuadër të EVPM. Mr. Sc. Dr. Bujar Gjikolli Radiology specialist 

Fotografite e bashkangjitura