• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Raporti i punës për vitin 2021 mbi menaxhimin e Covid-19

Raporti i punës për vitin 2021 mbi menaxhimin e Covid-19