• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Qendra Kombëtare e Mjekësisë Sportive


Veprimtaria  e  Qendrës Kombëtare të Mjekësisë Sportive – Prishtinë    

QKMS është institucion publik shëndetësor i cili bënë pjesë në Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, si shërbim profesional me të drejta dhe detyrime të përcaktuara në bazë të Ligjit për Shëndetësi dhe  Statutit të SHSKUK.

QKMS si njësi autonome e SHSKUK organizon dhe drejton punët administrative dhe profesionale në pajtim me ligjet në fuqi dhe Statutit të SHSKUK.

QKMS si qendër referente e mjekësisë së sportit, ofron shërbime shëndetësore për të gjithë sportistët dhe pacientët e referuar në këtë Qendër, si dhe planifikon e ndërmerr masat e nevojshme për ruajtjen dhe përparimin e shëndetit të sportistëve dhe qytetarëve që merren në mënyrë rekreative me sport.

QKMS kryen hulumtime kërkimore shkencore, statistikore dhe përgatit programin e masave të kujdesit shëndetësor nga fushë veprimtaria e vet.

QKMS vlerëson aftësitë e spotistëve dhe  qytetarëve që merren në mënyrë rekreative me sport nëpërmjet vizitave sistematike dhe periodike.

Udhëheq regjistrin e  sëmundjeve profesionale dhe bën monitorimin, studimin e shkaqeve të lëndimeve të sportistëve dhe atyre që merren me rekreacion  në Republikën e Kosovës

Në zbatimin e kujdesit shëndetësor, QKMS ndërmerr masat e nevojshme për sigurimin e standardeve cilësore dhe sasiore të kujdesit shëndetësor.

Standardet cilësore janë ato të parapara në nenin 13, pika 1, 2  të Ligjit për Shëndetësi Nr.04/L-125.

 

Organizimi i QKMS
Veprimtaria e QKMS -së  realizohet përmes këtyre njësive:
Njësia e Mjekësisë Sportive :
Sherbimet:
Përparimi, parandalimi, mjekimi dhe rehabilitimi i sportistëve të sëmurë, me ç’rregullime,  dhe me lendime;
Përcaktimi i diagnozës fillestare dhe kujdesi elementar shëndetësor;
Testimi – diagnostikimi i aftësive funksionale;

Aktivitetet:
Këshilla nutritive dhe përpilim i programeve nutritive për sportistë dhe rekreativë;
Këshilla dhe pjesëmarrëje në përpilimin e programeve trajnuese për sportistë;
Këshilla për përsonat që merren në mënyrë rekreative me sport;
Aktivitet i gjithëmbarëshem kundër dopingut;

Njësia e sherim – rehabilitimit:
Ekzaminimin – vlerësimin gjithëpërfshirës të sportistit – pacientit;
Formulimin e diagnozës (fizioterapeutike), prognozës dhe planit të trajtimit;
Ofrimin e konsultimeve brenda ekspertizës së tyre dhe të përcaktoj kur sportistit – pacientit duhet t’i ofrohet një profesionisti tjetër shëndetësorë;
Zbatimin e programit të intervenimit – trajtimit fizioterapeutik;
Vlerësimin e rrezultateve të intervenimeve – trajtimeve;
Dhënien e këshillave dhe rekomandimeve për vetë – menaxhim në aktivitetet e jetës së përditëshme.

Shërbimi i Administratës dhe njesive ndihmëse:
Zyra e shërbimeve juridike dhe përsonelit
Zyra për buxhet dhe financa,
Zyra për prokurim,
Zyra e shërbimeve teknike,
shërbimet e mirëmbajtjes dhe pastërtis
shërbimet e sigurisë
autoparku

Udhëheqja dhe trupat e QKMS

Bordi Drejtues
Bordi Drejtues drejton aktivitetet e QKMS-së, nën udhëheqjen e Drejtorit Ekzekutiv.
Bordi drejtues ka pesë (5) anëtarë:
Drejtori Ekzekutiv i QKMS-së (1),
Shefi i Shërbimeve Shëndetësore (1),
Shefi i Administratës (1),
Kryeinfermieri (1),
Kryesuesi i Këshillit Profesional (1).

Stafi aktual
Ass. Dr. Gezim Murseli, Drejtor i QKMS
Dr.Rrustem Gashi – Shef i shërbimeve shëndetësore
Shkelzen Rexhaj – Shefi i Administratës
Dr.Kumrije Mahmuti spec.fiziater
Irfan Kadriu – Fizioterapeut
Hanife Ismajli – Fizioterapeut
Mr.Imran Isufi – Kineziolog
Atdhe Halimi – Fizioterapeut
Servete Llulluni – Infermiere
Fahrije Neziri – Asistente teknike

ORARI I KONTROLLAVE MJEKЁSORE PЁR FUTBOLLISTЁT 2015/16  

Orari i kontrollit mjekësor për futbollistët e SUPERLIGËS sipas klubeve (senior dhe junior) 2015/16 (sezoni VJESHTOR)
Nr.EKIPIVendiKontaktiDataOra
1FERONIKELIDrenas044-233-077044-422-72720.07.20158:30
2BESAPejë044-137-75121.07.20158:30
3PRISHTINAPrishtinë038-226 96822.07.20158:30
4  HAJVALIAPrishtinë044-335-17823.07.20158:30
5KOSOVA (V)Vushtrri044-768-07724.07.20158:30
6TREPÇA ‘89Mitrovicë044-213-62827.07.20158:30
7DRENICASkenderaj044-194-777044-684-71128.07.20158:30
8ISTOGUIstog044-138-60329.07.20158:30
9DRITAGjilan044-446-135045-645-07930.07.20158:30
10LLAPIPodujevë044-600-31731.07.20158:30
11LIRIAPrizren044-187-34003.08.20158:30
12GJILANIGjilan044-212-11804.08.20158:30
Orari i kontrollit mjekësor për futbollistët e LIGЁS SЁ PARЁ sipas klubeve (senior dhe junior) 2015/16 (sezoni VJESHTOR)
Nr.EKIPIVendiKontaktiDataOra
1VЁLLAZNIMIGjakovë044-122-71705.08.20158:30
2FERIZAJFerizaj045-284-284044-378-31506.08.20158:30
3TREPÇAMitrovicё044-589-14207.08.20158:30
4FLAMURTARIPrishtinë044-237-888044-410-04110.08.20158:30
5FUSHË KOSOVAF. Kosovë044-315-74411.08.20158:30
62 KORRIKUPrishtinë044-153-77112.08.20158:30
7VLLAZNIA (P)Pozhoran044-873-49013.08.20158:30
8  DUKAGJINIKlinë044-223-13513.08.201511:30
9KEK-uObiliq044-250-63614.08.20158:30
10  RAMIZ SADIKUPrishtinë044-165-70617.08.20158:30
11RAHOVECIRahovec044-400-66218.08.20158:30
12  BALLKANISuharekë044-636-85518.08.201511:30
13KOSOVA (P)Prishtinë044-171-352044-595-31819.08.20158:30
14LUFTETARIBrekoc044-385-32619.08.201511:30
15VITIAViti044-210-88020.08.20158:30
16BEHARIVitomiricё044-774-394044-251-47320.08.201511:30
Orari i kontrollit mjekësor për futbollistët e LIGЁS SЁ DYTЁ sipas klubeve (senior dhe junior) 2015/16 (sezoni VJESHTOR)
Nr.EKIPIVendiKontaktiDataOra
1ULPIANALipjan044-194-20421.08.20158:30
2LEPENCIKaçanik044-253-01121.08.201511:30
3DEÇANIDeçan044-293-17224.08.20158:30
4KAMENICAKamenicё044-685-85524.08.201511:30
5VICIANUMIVushtri044-198-43825.08.20158:00
6KAOLINIKaraqevё044-393-736044-710-62925.08.201511:00
7 RILINDJA E KOS.Gjakovё044-122-76925.08.201513:00
8BASHKIMI (K)Kamenicё045-835-69626.08.20158:30
9LUGU I BARANITPejё044-249-26526.08.201511:30
10BESLIDHJAPrishtinё044-220-58127.08.20158:30
11OPOJADragash044-890-63427.08.201511:30
12RINIAFushё Kosovё049-111-37728.08.20158:00
13LESHANIPejё049-808-02028.08.201511:30
14TEFIK ÇANGAFerizaj044-172-08031.08.20158:30
15BESA (IR)Deçan045-177-28931.08.201511:30
16VJOSAShtime044-233-058044-158-94301.09.20158:00
17ILIRIAPejё049-171-45701.09.201511:30
18MINATORIMagurё044-331-930049-723-35002.09.20158:30
1918 KORRIKURahovec044-494-75202.09.201511:00
20GALLAKSIAGjilan044-871-24503.09.20158:30
21KASTRIOTIFerizaj044-126-40003.09.201511:30
22ARDHMENIAF.Kosovё049-717-29704.09.20158:30