• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Qendra Integruese, Rehabilituese e të Sëmuarve Kronik Psikiatrik-Shtime.


Qendra Integruese Rehabilituese e të Semuarve Kronik Psikiatrik në Shtime është një nga institucionet e shëndetit mendor e rëndësis së veqantë publike  që afron kujdes të shërbimit profesional  të shëndetitë mendor të nivelit sekondar dhe është njësi përbërse e ShSKUK-së.

Ȅshtë themeluar në vitin 2006 pas reformes në shendetin mendor dhe është e vetmja e këti lloj në Republiken e Kosoves si  qender  rehabilituese dhe integruese  e të sëmuarve kronik psikiatrik  qe ofron kujdes të shërbimit të  shëndetit mendor  24 orë.

Qendra ka nje siperfaqe të mbrenshme prej 3270 m2, e ndarë në katër reparte , gjithsejt janë 48 dhoma për rezidentë, kapacitetit i përgjithshem është 90 shtrëtër. Të inkorporuara në këtë siperfaqe janë 4 reparte  A1 deri në A4, administrata, ambullanta, kuzhina, lavanteria dhe depotë e produkteve ushqimore dhe të materialeve teknike. Qendra ka nevoj për një renovim të përgjithshem të hapsirave të mbrëndshëm dhe të jashtëm, prej shumë vitesh nuk është investuar në këtë qender.

Në QIRSKP punojnë 39 përsona-staf i përgjithshem  ku janë të ndarë në sektor të shërbimeve të veqanta si administrata, shërbim mjekësor dhe shërbim teknik.

Në QIRSKP  momentalisht trajtohen 65 pacientë- rezidentë, prej të cilëve 38 janë meshkuj, 27 femra, ndrsa prej tyre  41 janë Shqiptar, 12 janë Serb, 1 kroat, 4 janë Boshnjak, 2 Maqedon, dhe             5 Ashkalinj, shumica  e këtyre pacientëve  kanë diagnozën  “çrregullim psikotik kronik”.

Parimet  e rehabilitimit dhe integrimit  psikiatrik në qendren ton  përqendrohen në konceptin e trajtimit të barabartë dhe pa diskriminim të personave me çrregullime të shëndetit mendor, në funksion të respektimit të integritetit fizik dhe dinjitetit njerëzor,  duke respektuar normat ligjore vendore dhe nderkomtare mbi të drejtat e të sëmuarve psiçikë, njëkohësisht duke respektuar normat dhe parimet etike .

Qëllimi i rehabilitimit psikiatrik në QIRSKP është qe ti ndihmojë këta persona për ti zhvilluar aftësitë e tyre mendore, emocionale, sociale dhe intelektuale të nevojshme për të jetuar dhe vepruar  në komunitet me sa më pak mbështetje sociale.

Shërbimet e trajtimit –rehabilitimit psikiatrik  dhe rehabilitimi psiko-social në QIRSKP-Shtime janë të bazuara në pragramet e avancuara qe përdoren edhe në vendet e ndryshme të bashkimit europian dhe qe në përmbajtjen e vetë kanë metodat e trajtimit multidisiplinar.

Tretmani farmakologjikë, mbështetja psikologjike e rezidentëve, vizitat familjareve të tyre, strehimi, rehabilitimi professional,mbeshtetja sociale , qasja në aktivite gjatë kohës së lire si dhe mirëmbajtja e higjenes përsonale të pacientëve  është puna e përditëshme e stafit mjekësor dhe stafit ndihmës qe ofrojnë në këtë institucion të shëndetit mendor.

Duke pasur parasysh se shëndeti mendor është fundamental për shëndetin e përgjithshëm, është baza për kontributet e suksesëshme të individitë në familje, në komunitet dhe në shoqëri, shpresojmë se QIRSKP-Shtime edhe në të ardhmen do ta gjejë mbështetjen nga institucionet vendore dhe nderkombtare  në mënyr qe kjo qender të avancohet si në shtimin e shërbimeve të reja ashtu edhe në avancimin e stafit mjekësor.

 

Respekte:

Dr. Miftar Zenelaj

Drejtor në QIRSKP-Shtime

Kontakt adresa:

Adresa :Rr “Tahir Sinani” PN Shtime

Tel: 0290/389 034