• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

 

1.Menaxhmenti i Spitalit të Përgjithshëm Gjilan:

 

Drejtori Ekzekutiv-Dr Arsim Emini,

Drejtori Mjekësor -Dr Ukshin Ismaili,

Drejtoresha e Infermierisë -Vlora Shalaj,

Drejtori Administrates- Sevdail Ahmeti,

Kryetari i Këshillit Profesional Dr Blerim Bajrami.

 

2. Historiku i shkurtër i Spitalit të Përgjithshëm në Gjilan

 

Spitali i Përgjithshëm i Gjilanit është themeluar  ne vitin 1947,ku është ndërtuar fillimisht

dispanseri për sëmundjen TBC ( në arkivin e qytetit të Gjilanit ekzistojnë disa të dhëna ku shkruhet se në Gjilan ka filluar të funksionoj fillimisht ambulanca që nga viti 1921 e pastaj është bërë transferimi i pajisjeve dhe personelit ne tjetër lokacion ku është rrit edhe gama e shërbimeve).

 Ndërsa nga 1954 ka filluar te funksionoj Spitali në vazhdimësi duke u kompletuar me  kuadro profesionale dhe reparte të reja. Spitali i Përgjithshëm i Gjilanit mbulon një hapësirë prej 184,646 banorësh në Gjilan, Kamenicë, Kllokot, Novobërdë, Partesh, Ranillug dhe Viti, me 10.0%  të zonës së mbuluar në Kosovë.

Në vitin 2014, kishte 380 shtretër në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit, që përfaqësojnë 10.1% të të gjithë shtretërve në spitalet publike.

Krahasuar me vitin 2008, numri i shtretërve në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit ka qene 9 shtretër me teper apo  ose 2.3% . Numri i shtreterve aktualisht eshte 364.

 

 

3. Repartet dhe shërbimet që ofrohen- stafi i mjekëve dhe infermierëve sipas reparteve:

 

-Departamenti për nëna dhe Fëmij:

 

1.1.Reparti i Gjinekologjisë,                                            gjinekologë-obsteter-12; infermiere 37

1.2.Reparti Pediatrisë,                                                     pediater 6  ;                     infermiere  15

1.3.Reparti i Neonatologjisë,                                           Neonatologë  6              infermiere 13

1.4 Reparti i Obstetrikes-Salla e Lindjes.       

 

Departamenti i degëve Kirurgjike:

 

2.1.Reparti i Kirurgjisë,          kirurgë të përgjithshëm 6; kirurgë tëmijëve 2 ;   infermiere 14

2.2.Reparti i Urologjisë,                                                 urologë-4 ;   infermiere 10

2.3.Reparti i Ortopedisë,                                                ortopedë-5;  infermiere  13

2.5.Reparti i Oftalmologjisë,                                         oftalmologë-4; infermiere 5

2.6.Reparti i ORL (Otorinolaringologjisë) Specialist të ORL-6; maksilofacialë-2; infermiere11

 

Departamenti i Anestezionit me mjekësin Emergjente:

 

3.1. Shërbimi i Anestezionit,  anesteziologë 6 ; anestezistë-9

3.2. Shërbimi i Kujdesit Intenziv,    infermiere-15

3.3.Shërbimi i Emergjencës,   specialist të emergjencës -3    infermierë-29

3.4. Trakti Operativ.                Infermiere instrumentare-18

 

-Departamenti i sëmundjeve të mbrendshme:

 

4.1. Reparti i Sëmundjeve të brenshme-Internë, internistë- 14; infermiere-23

4.2.Reparti Koronar me kujdesin Intenziv      , kardiologë-3    infermiere-9

4.3. Reaparti i sëmundjeve të krahërorit,         pulmologë-4    infermiere-15

4.4.Reparti i sëmundjeve të lëkurtës-Dermatovenerologjija, dermatologë-6; alergolog-1; infermiere-2

4.5.Reparti i sëmundjeve ngjitëse-Infektiva,    infektologë- 6; infermiere-11

4.6.Repartii Hemodializës,                               nefrologë-2;   infermiere-15

4.7. Reparti i Neurologjisë.                             Neurologë-3   infermiere-15

 4.8. Reparti i Psikiatrisë.                                Psikiatër-3    infermiere-8

 

-Departamenti I Diagnostikës:

 

5.1.Shërbimi i Biokimisë,        biokimist-1; patologë-4;infermierë  laborantë-12

5.2.Shërbimi Radiologjisë,      radiologë-4;                   infermiere-15

5.3.Sherbimet e Terapisë Fizikale,      fiziatër-3;      fizioterapeutë-5

5.4.Sherbimet për pacient jashtëspitalor-Poliklinikat.

5.5.Barnatorja,                                                       farmacistë-3; tek. të farmacisë 2

5.6. Patologjia me morg.

 

-Departamenti i Administratës dhe sherbimeve ndihmëse:

 

6.1. Zyra për cilësi të shërbimeve,

6.2. QEV,

6.3 .Njësia e Përsonelit,

6.4. Njësia për financa

6.5. Njësia e Prokurimit,

6.6. Shërbimet teknike,

6.7. Sterilizimi Qendror,

6.8. Lavatorja,

6.9. Transporti dhe autoparku,

6.10. Inseratori/impianti,

6.11.Shërbimi i bioingjieris,

6.12. I.T.

 

 

4 - Shërbimet ambulantore që ofrohen sipas ditëve dhe profileve. 

 

Në ambulance/Poliklinika nga e Hëna deri të Premten  ofrohen këto shërbime ambulantore:

-Ambulanca e Infektives kryen kontrolla specialistike çdo dit pune,

-Ambulanca e Neurologjisë kontrollat specialisteke çdo dit pune –( EEG vetem të enjten ),

-Ambulanca Internës 1 dhe 2

-Kontrollat specialistike internistike çdo ditë,

a) Kardiologjike ( të marten ,të mërkuren dhe premten),

b) Gastroenterologjike ( të martën,të mërkurën ),

c) Endokrina ( të hënen,të martën, të merkurën ),

d) Reumatologjia ( të enjten,të premten ),

e) Ekg- çdo ditë pune.

-Ambulanca e Dermatovenerologjisë

-Kontrollat specialistike çdo ditë( intervemnimet me azot çdo ditë, elektrokauterizim çdo ditë),

-Alergologu-kontrolla  të enjten .

-Ambulanca e Psikiatrisë për të rritur çdo ditë,

-Ambulanca e Psikaitrisë për fëmijë të hënën,

-Psikologu kontrollimet psikologjike të martën ,enjten dhe të premten.

 -Ambulanca e Ortopedisë kontrollat specialistike  çdo ditë ( kontrolla,imobilizime lidhje intervenim qdo ditë, ultratingulli I kerdhokullave te bebet çdo ditë )

-Ambulanca e ORL kontrollat specialistike dhe audiogrami çdo ditë  ,intervenimet të enjteve ,

-Ambulanca e Urologjisë kontrollat specialistike çdo ditë,

-Ambulancat e Kirurgjisë për të rritur kontrollat specialistike çdo ditë ,

-Ambulancat Kirurgjike për fëmijë ( të hënen,të merkurën dhe të premten ),

-Ambulnca Pediatrike kontrollimet specialistike çdo ditë pune,

-Ambulanca e Neonatologjisë kontrolla specialistike çdo ditë ,

-Ambulanca Gjinekologjike çdo ditë ( dhoma e pranimit gjinekologji )

 

5. -Shërbimet administrative që ofrohen:

 -Shërbime nga Zyra e Personelit,(Arkivi i spitalit dhe sherbimi I historive per pacientë)

-Sherbime nga Zyra Financave edhe për Institucione tjera që janë pjesë e SHSKUK që ju mungojn kuadrot ,

-Sherbimet nga Zyra e Prokurimit-Kryen edhe sherbime për Qendren e Shëndetit Mendor në Gjilan ,

-Sherbime Juridike ku kryejm edhe shërbime për Qendren e Shëndetit Mendor në Gjilan ,

-Sherbimet e Bioingjieriës,

-Sherbimet e I.T,

-Sherbimet nga Impianti ku kryejm shërbime për tër Regjionin e Anamoraves duke përfshirë edhe ambulancat shëndetësore dhe spitale private.

 

6. - Numri total i stafit, mjekë- infermier/e dhe punëtorë të profileve tjera teknike- administrative.

 

Mjekë……………………………………………………116

Infermierë…………………………………….............319

Punëtorë administrative dhe teknikë………………103

 

Numri total i personelit në S.P.Gjilan.................538

 

 

7. -Kontakt numri i Spitalit dhe e-maili

Numri fix në qendren e thirrjeve në Spitalin e Përgjithshëm Gjilan 0280310113

 

8. -Kontakt numri i ambulancave specialistike

Nuk ka numer fix në Poliklinika