• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm


z.znj. Havushe Rexhepi
U.D.Drejtor i Përgjithshëm i SHPTA