• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Raporto parregullsi

*Ky formular ruan anonimitetin e plotë të raportuesit.