• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm


Mr.sci.dr. Basri Sejdiu-  

Basri Sejdiu është lindur me 20.07.1962 në Mitrovicë, pas përfundimit të shkollimit fillor dhe të mesëm, në vitin 1982 regjistron studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës.


Studimet i përfundon më 1988, në vitin 2001 merr titullin specialist i mjekësisë interne, përderisa më 2010 mbron titullin e magjistraturës në shkencat mjekësore.


Në dhjetor të vitit 2017, Bordi Drejtues SHSKUK e cakton UD. Drejtor të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar I Kosovës.


Në muajin mars 2018, përmes konkursit publik zgjidhet në pozitën e Drejtorit SHSKUK.


Më parë, pra në periudhën kohore 2011 deri 2012 ishte UD. Shef i Repartit të Kardiologjisë Invazive, përderisa në vitin 2016 deri më 2017 ishte drejtor