• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

-Menaxhmenti i Spitalit- Bordi Drejtues

1. Dr. Narqize Arënliu Hoxhaj, drejtoreshë ekzekutive

2. Dr. Hasan Arzoallxhiu, drejtor mjekësor, u.d

3. Fevzi Xhemali,. drejtor i infermierisë, u.d

4. Msc. Melinda Çollaku, drejtoreshë e Administratës dhe Shërbimeve të Përbashkëta

5. Dr. Bali Gashi, kryesues i Këshillit Profesional

 

-Historiku i shkurtër i Spitalit

HISTORIKU I SPITALIT

Qyteti i Prizrenit ka traditë të lashtë mjekësore. Fillimisht shërbimet ishin të pakta dhe të nivelit të ulët. Institucioni i parë mjekësor në qytetin e Prizrenit u themelua në vitin 1343, në formë të një spitali të vogël, me 12 shtretër, në afërsi të Manastirit të “Shën Angjelit”. Aty shëroheshin murgjit dhe murgeshat e Manastirit, ku punonte një mjek popullor, i ardhur nga Italia.

Muret e manastirit të vjetër
Gjatë periudhës së pushtimit otoman, mjekësia në qytetin e Prizrenit ka kaluar nëpër shumë faza të zhvillimit, ndërsa  shërimin zakonisht e  kryenin mjekët popullorë .

Me hapjen e Fakultetit të Mjekësisë të Stambollit, në Prizren filluan të vijnë mjekë të shkolluar, të cilët në fillim kryenin punët në shërbime shëndetësore ushtarake nga fusha e mjekësisë dhe e farmacisë.Mjeku i parë, i diplomuar në Fakultetin e Stambollit,  i cili erdhi në Prizren ishte Mehmet Efendiu, ndërsa mjeku i parë i shkolluar në Falultetin e Stambollit nga Prizreni ishte Avdyl Bakiu .

Spitali i parë për nevoja të popullatës në Prizren u hap në vitin 1871 dhe kishte një fond prej 100 shtretër, i destinuar për shërimin e të sëmurëve nga sëmundjet infektive, që shënoheshin si epidemi të asaj kohe.

Elektrifikimi i qytetit në vitin 1929 krijoi parakushte për një infrastrukturë më të volitshme për krijimin e shëbimeve të reja mjekësore, ndër to edhe sallën e vogël operative, e cila u hap në vitin 1930,  në të cilën kryheshin intervenimet e vogla kirurgjike. Si kirurgë të parë në Prizren kanë punuar Dr.Asim Kuleviq (punon deri në vitin 1936) dhe Dr.Ibrahim Dadiq, kirurg, i cili ka zbatuar kirurgjinë universale (kirurgjia e përgjithshme, gjinekologjia) dhe operacionet i kryente me anestezione lokale, spinale dhe me anë të eterit.

Nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, në muajin shkurt 1944, në Spitalin e Prizrenit nga Durrësi vjen Dr. Luciano Matroni, kirurg nga Italia, i cili dha një kontribut të madh në edukimin e shumë breza të ardhshëm të mjekëve, të cilët punuan nëpër të gjitha qendrat e Kosovës. Duhet përmendur se në vitin 1966 në repartin e kirurgjisë vjen kirurgu i parë shqiptar, dr. Muhamet Guguli.

Në vitin 1946 formohet Shërbimi për Mbrojtje nga Tuberkulozi, që udhëhiqej nga doajeni i mjekësisë kosovare, Prim. Dr. Daut Mustafa. Përveç punës së palodhshme në shërimin e të sëmurëve, ai dha një kontribut të madh dhe të rëndësishëm në aftësimin e gjeneratave të reja të infermierëve, sidomos në periudhën nga viti 1948 deri më 1951.Gjatë punës së vet të palodhshme, Dr. Daut Mustafa për 8 vite ka udhëhequr edhe Spitalin e Prizrenit, periudhë në të cilën Spitali ka arritur një zhvillim si në infrastrukturë, po ashtu edhe në kuadër.

Rol të rëndësishëm në zhvillimin e spitalit kanë luajtur edhe veteranët e mjekësisë prizrenase, si: Dr.Reshat Opoja, Dr.Talat Gorani, Dr.Sherif Besimi (pediatri), Dr.Xhemal Hyseini (interno), Dr.Durak Rada, Dr.Salajdin Jagxhiu (krahëror), Dr.Xhelal Xhibo (infektologji), Dr.Durmish Celina (epidemiologji), Dr.Sylejman Arapi (oftamologji), Dr.Ramiz Krasniqi, Dr.Jëlldëze Gorani (gjinekologji), Dr.Emrush Sagdati ( radiologji) dhe shumë të tjerë.

Në periudhën prëj vitit 1991 deri në qershor të vitit 1999 Spitali i Prizrenit ishte nën masat e dhunshme të Pushtetit të instaluar të Serbisë. Kjo periudhë ishte më e errëta e spitalit të Prizrenit, duke u shoqëruar me stagnime dhe probleme të shumta, si në kuadër po ashtu edhe në infrastrukturë. 

Në qershor të vitit 1999 vjen koha historike për spitalin e Prizrenit, si dhe gjithë Kosovës. Vjen liria e shumë pritur dhe rikthimi i personelit në spital, që me një entuziazëm të paparë dhe pa asnjë kompenzim rifillojnë punën në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për popullatën, e cila po rikthehej në shtëpitë e veta pas dëbimit që kishte bërë regjimi serb. Menjëherë formohen organet e para punëdrejtuese të spitalit, të cilat në kooperim me UNMIK-un dhe KFOR-in fillojnë organizimin e punës që ishte tepër e rëndësishme për të ardhmen e këtij spitali, më i vjetri në Kosovë.

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit mbulon gjithsejt 21,9 % të hapësirës së përgjithshme të Kosovës, me  403,846 banorë të komunave: Prizren Dragash, Malishevë, Rahovec, Suharekë dhe Mamushë(të dhëna nga Agjencia e Statistikave të vitit 2013).

Aktualisht ka 739 të punësuar, prej tyre 169 mjekë specialistë, 438 infermierë ((bachelor, mësimdhënës, teknikë të farmacisë), si dhe 123 staf tjetër (administrative, teknike etj.) Ka 509 shtretër. Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m², ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore, si dhe 2 objekte përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse (lavatorja dhe ngrohtorja). 

SPITALI SOT

 

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit me shërbime mbulon katër komunat e rajonit të Prizrenit me gjithsejt 292,597 banorë: Komuna e Prizreni me 194581 banorë, komuna e Dragashit me 33948 banorë, komuna e Suharekës me 58194 banorë dhe komuna e Mamushës me 5874 banorë (të dhëna nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2020)

Krahas komunave të lërtëcekura, në spitalin e Prizrenit shërbime shëndetësore marrin edhe banorët e komunës së Malishevës dhe Rahovecit, edhe pse vite më parë këto dy komuna administrativisht kanë kaluar në rajonin e Gjakovës

Aktualisht ka 739 të punësuar, prej tyre 169 mjekë specialistë, 438 infermierë ((bachelor, mësimdhënës, teknikë të farmacisë), si dhe 123 staf tjetër (administrative, teknike etj.) Ka 509 shtretër. Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m², ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore, si dhe 2 objekte përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse (lavatorja dhe ngrohtorja).

-Repartet dhe shërbimet që ofrohen- stafi i mjekëve dhe infermierëve sipas reparteve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.rendor

Repartet

Superiore

Infermierë/e

Bashkëpun.shënd.dhe tjerë

Mjek/e

Gjithsej

Prej tyre

Gjithsej

Psikolog

Puntorë social

Të tjerë

Gjithsej

Të prakt. pergjithshme

Në specializim

Specialist

Të lartë

Të mesem

Të ulët

0

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

15

16

0

GJITHSEJ

151

0

6

145

208

3

205

0

28

0

4

24

1

Kirurgjia

17

0

0

17

11

0

11

0

2

0

0

2

2

Ortopedia

6

0

0

6

8

0

8

0

2

0

0

2

3

Urologjik

8

0

0

8

7

1

6

0

1

0

0

1

4

ORL

11

0

0

11

8

0

8

0

1

0

0

1

5

Oftalmologjik

6

0

0

6

7

0

7

0

1

0

0

1

6

Gjinekologjik

4

0

0

4

14

0

14

0

1

0

0

1

7

Akusherik

16

0

2

14

16

0

16

0

4

0

0

4

8

Neonat. (Inkubat)

9

0

0

9

14

0

14

0

1

0

0

1

9

Pediatrik

19

0

4

15

24

0

24

0

4

0

0

4

10

Internistik

12

0

0

12

14

0

14

0

4

0

4

0

11

Infektiv

5

0

0

5

12

2

10

0

2

0

0

2

12

Neurologji

4

0

0

4

10

0

10

0

1

0

0

1

13

Psikiatri

7

0

0

7

11

0

11

0

1

0

0

1

14

Krahërorit

6

0

0

6

11

0

11

0

1

0

0

1

15

Dermatovenerologjik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Salla e Lindjes

0

0

0

0

13

0

13

0

1

0

0

1

17

Kujd. intenz. kirurgjisë

14

0

0

14

12

0

12

0

1

0

0

1

18

Njësia koronare

7

0

0

7

16

0

16

0

0

0

0

0

-Shërbimet ambulantore që ofrohen sipas ditëve dhe profileve. 

 

 

Kuadri i ambulancave specialsitike dhe kabineteve

 

 

 

 

 

 

 

 

Infermier

Personel Jomedicinal

Gjithsej

Prej tyre

Gjithsej

Prej tyre

Gjithsej

Prej tyre

Te prak. Pergjith

Në specializim

Specialista

Të lartë

Të mesëm

Administratë

Personel teknik

1

Kirurgjia e pergjithshme

0

 

 

 

2

 

2

1

 

1

2

Kirurgjia e fëmijve

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

3

Kirurgjia maxilofaciale

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

4

Ambul spec. e Ortopedisë

0

 

 

 

1

 

1

1

1

 

5

Ambul spec. e Urologjisë

0

 

 

 

1

 

1

0

 

 

6

Ambul spec. e Fiziatrisë

2

 

 

2

25

16

9

2

1

1

7

Ambul spec. e ORL-së

0

 

 

 

3

 

3

0

 

 

8

Ambul spec. e Oftalmologjise

0

 

 

 

2

 

2

0

 

 

9

Emergjenca

7

 

 

7

25

 

25

6

2

4

Gjithsej depart. I degëve kirurgjike

9

0

0

9

59

16

43

10

4

6

10

Ambul spec. e Internos

0

 

 

 

1

 

1

0

 

 

11

Ambul spec. e Kardiologjisë

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

12

Ambul spec. e Gastroskopisë

0

 

 

 

1

 

1

0

 

 

13

Ambul spec. e Nefrologjisë

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

14

Ambul spec. e Reumatologjisë

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

15

Ambul spec. e Pulmologjisë

0

 

 

 

2

 

2

0

 

 

16

Ambul spec. e Neurologjië

0

 

 

 

1

 

1

0

 

 

17

Ambul spec. e Psikiatrisë

0

 

 

 

1

 

1

0

 

 

18

Ambul spec. e Dematovenerologjisë

4

 

 

4

2

 

2

1

 

1

19

Ambul spec. e Infektives

0

 

 

 

1

 

1

0

 

 

Gjithsej depart. I degëve internistike

4

0

0

4

9

0

9

1

0

1

20

Ambul spec. e Gjinekologjisë

0

 

 

 

4

 

4

0

 

 

21

Ambul spec. e Akusherisë

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

22

Ambul spec. e Pediatrisë

0

 

 

 

1

 

1

0

 

 

23

Ambul spec. e Neonatalogjisë

0

 

 

 

1

 

1

0

 

 

Gjithsej depart.i nënes dhe fëmiut

0

0

0

0

6

0

6

0

0

0

24

Ro Kabineti

8

 

 

8

10

4

6

2

1

1

25

Kabineti I EKG

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

26

EHO - Kardiografia

0

 

 

 

1

 

1

0

 

 

27

EHO - Gjinekologjia

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

28

EHO - të tjera

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

29

Kolonoskopia

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

30

Ergometria

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

31

Spirometria

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

32

EMG

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

33

EEG

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

34

CT-a

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

35

Koronarografia

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

36

Hemodijaliza

6

 

 

6

36

17

19

7

4

3

Gjithsej Kabinetet

21

0

0

21

47

21

26

9

5

4

Totali

14

0

0

27

121

37

84

20

9

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuadri i Laboratorit

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Rendor

Laboratori (lokacioni-vendi)

Mjek

Infermier

Personel Jomedicinal

 

Gjithsej

Prej tyre

Gjithsej

Prej tyre

Gjithsej

Prej tyre

 

Te prak. Pergjith

Në specializim

Specialista

Të lartë

Të mesëm

Administratë

Personel teknik

 

1

Laboratori (lokacioni-vendi)

0

 

 

 

22

2

20

1

 

1

 

2

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

3

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

4

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

5

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

6

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

7

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

8

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

9

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

10

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Gjithsej

0

0

0

0

22

2

20

1

0

1

 

 

 

 

 

-Shërbimet administrative që ofrohen

Të gjitha shërbimet e parapara me dispozita ligjore

 

 

 

- Numri total i stafit, mjekë- infermier/e dhe punëtorë të profileve tjera teknike- administrative.

 

-        Mjekë specialist/e: 181 

-        Infermier/e:  436

-        Të tjerë: 122

 

 

-Kontakt numri i Spitalit dhe e-maili

Fiks: +383 29 243 134

 

E-maili: Spitali.Prizren@rks-gov.net

 

 

 

 

 

 

-Kontakt numri i ambulancave specialistike

 

KORRIK - 2022

KONTAKT NR. TEL.

EMERGJENC

Vizita në emergjen.

045-104-230

vendosja e gipsit

 

Opservime

 

Fashorja

 

Aksidente

 

EKG

 

ANSTEZIONI

ANSTEZION - Vizita specialistike

 

OTORINOLARINGOLOGJI - ORL

ORL-vizita

045-104-281

Inhalime

 

Pastrimi i veshve

 

Audiomet+ Timpa.

 

Shiqim mikroskop.

 

heqja e pejve

 

enoskopija efytit

 

Përpunimi i plagëv

 

Ripunim i frakturav

 

Qelje e apc. dhe dre

 

Frenullim

 

Tualet e plagëve

 

Ndrrimi i kanilave

 

Heqja e trupa. t’huaj

 

OFTALMOLOGJI

Oftalmologji

045-104-280

Perimetria

 

Përpunim i plagëve

 

Shpërl.e kana. t’loti

 

Injektimi i sek.c

 

Heqja e pejve

 

KIRURGJI

Kirurgji vizita

045-104-279

Tualet dhe Fashime

 

Heqja e pejve

 

INTERVENIME

 

Vizita rektale

045-104-278

Eho kirurgjike

 

UROLOGJI

Vizita Urologjike

 

Cistoskopi-Repart

 

Eho urologjike

 

Kateterizime

 

Tuale dhe fash.i varr

 

ORTOPEDI

Ortopedi vizita

045-104-277

Pastrimi i plagëve

 

EHO kukave

 

Vendos. dheheq.gip.

 

INTERNO

Vizita internistike

045-104-285

Vizita Gastroskopike

045-104-286

Gastroskopi

 

Rektoskopi

 

Eho abdomeni

 

Ergometri

045-104-287

Hollter

 

Eho kardiologji

 

EKG

 

Kolonoskopi

 

NEU

Neurologji vizita

045-104-282

EEG

 

EMNG

 

DAT

Vizita

045-104-290

Bronkoskopi-Spirometri

 

Laboratori

 

 

Dermatologji vizita

045-104-254

 

Psikiatri vizita

045-104-258

 

Dializa

045-104-251

INF

Infektive vizita

045-104-252

Eho

 

 

Neonatologji

045-104-289

GJINEKOLOGJI

Gjinek. Vizita

045-104-288

Eho gjinekol

 

CTG

 

Aborte

 

Papa

 

Strisho vaginale

 

Tualet dhe fashime

 

Vendosja e spirales

 

Vizita konziliare

 

Pranime në reparte

 

PED

Pediatri vizita

045-104-209

Eho Pediatri

 

Ambulanca Specialistike

 

OBSTETRI

Obstetrika Vizita

045-104-206

Eho

 

CTG

 

Vizitat konziliare

 

Pastrimi i plagëve

 

AS

 

EKG

 

Terapia Fizikale

Numri i vizitave

045-104-254

Numri i pranimeve

 

Ne tretman ditor

 

procedura terapeutike gjat muajit

 

Laboratori

Numri i pac. Spitalor

045-104-263

Nr. i pac. në emergjenc

 

Nr.i pac. Ambulantor

 

Referimet nga KPSH

 

Nr. I analizave gjithsej

 

Transfuzioni

Vizita Specialistike

045-104-264

Venenepunksion

 

Grupi I gjakut

 

Rh Faktori

 

Coombos: Direkt

 

                     Indierkt

 

Rh Antitrupat

 

Interakcionet

 

PTT

 

HCV, HIV, etj

 

PATOLOGJIA

BIOPSIT

045-104-268

PAPA TESTET

 

CITOLOGJIT

 

RENTGENI

 

 

Pacient

045-104-267

Numri I filmave reg.

C-TH-LS-

Duodenumi

Esofagut

Abdomen

IVP-Retrografi

Ostep

Stomak iriogr

Gjinekologji hsg

Tor-pulmo

Fistula Graf holan

ekstremitete

Craniogram

Ultra zë

CT-

Mamografi

 

 

Të tjera të dhëna që i vlerësoni të rëndësishme.

 

Në spitalin e përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” shërbime marrin edhe banorët e Shqipërisë, me theks banoërt e veriut të Shqipërisë (Bashkisë së Kukësit). Aktualish janë 18 pacientë që marrin shërbimet e hemodializës.