• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Konkurs nga Spitali i Përgjithshëm në Prizren për drejtor të Admninistratës dhe Shërbimeve të Përbashkëta

Konkurs nga Spitali i Përgjithshëm në Prizren për drejtor të Admninistratës dhe Shërbimeve të Përbashkëta