• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Konkurs i brendshëm për drejtor të Klinikës së Kirurgjisë Abdominale, Klinikës së Alergologjisë me Imunologji Klinike dhe drejtor të Shërbimit Klinik të Mjekësisë Nukleare

Konkurs i brendshëm për drejtor të Klinikës së Kirurgjisë Abdominale, Klinikës së Alergologjisë me Imunologji Klinike dhe drejtor të Shërbimit Klinik të Mjekësisë Nukleare