• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Anulim i testit me shkrim për infermierë Bachelor dje rezultateve të testit me shkrim për infermierë me shkollë të mesme

Anulim i testit me shkrim për infermierë Bachelor dje rezultateve të testit me shkrim për infermierë me shkollë të mesme