• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Spitali i Mitrovicës- Njoftim për testim me shkrim për Mjek Specialist- Kirurg i Përgjithshëm dhe Bachelor të Shkencave të Radislogjisë si Njoftim Intervistë me gojë për Mjek Specialsit nga Mjekësia Interne

Spitali i Mitrovicës- Njoftim për testim me shkrim për Mjek Specialist- Kirurg i Përgjithshëm dhe Bachelor të Shkencave të Radislogjisë si Njoftim Intervistë me gojë për Mjek Specialsit nga Mjekësia Interne