• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Konkurs për pranim të 4 zyrtarëve në financa SHSKUK

Konkurs për Zyrtar/e Çertifikues (1 pozitë), Zyrtar Shpenzues (1 pozitë), Zyrtar/e Zotues (1 pozitë), Zyrtar i të hyrave vetanake dhe bashkëpagesave (1 pozitë)