• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Lista me kandidatët të cilët do ti nënshtrohen testit me shkrim për Infermierë i Përgjithshëm Bachelor, (70 vende),Infermierë i përgjithshëm Shkolla e Mesme (15 vende te lira )

Lista me kandidatët të cilët do ti nënshtrohen testit me shkrim për Infermierë i Përgjithshëm Bachelor, (70 vende),Infermierë i përgjithshëm Shkolla e Mesme (15 vende te lira )

Njoftim për mbajtje të testit me shkrim për kanditatë në konkursin për Infermierë Bachelor dhe me Shkollë të mesme

Në bazë të nenit 68 paragrafi 3.1 dhe paragrafi 4 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, Sektori i Peronelit në QKUK,