• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

INSTITUTET PARAKLINIKE
Institutet veprojnë që nga viti 1969, prej hapjes së Fakultetit të Mjekësisë, në kuadër të Instituteve, zhvillohet pjesa mësimore, shëndetësore dhe shkencore.
Veprimtaritë që kryhen në Institute
 Analizat laboratorike
 Analizat funksionale të sistemit respirator
 Autopsi
 Histopatologji dhe Imunohistokimi
 Dozimi i barnave, efektet anësore, protokolli i barnave
 Puna eksperimentale, punime shkencore, projekte
Udhëheqësia Instituteteve:
U.D. Drejtor: Dr. Ramadan Sopa
Kryeteknik: Jahir Mulolli
Shef i Instituti të Anatomisë – prof.dr. Ibrahim Behluli
Shef i Instituti të Fiziologjisë – prof.dr. Hysni Daka
Shef i Instituti të Fiziologjisë Patologjike – Prof.ass.dr. Burim Neziri
Shef i Instituti të Anatomisë Patologjike –
Shef i Instituti të Histologjisë – prof.dr. Ruke Shala
Shef i Instituti të Farmakologjisë – prof.ass.dr. Shaip Krasniqi