• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Klinika e Anesteziologjisë dhe Mjekimi Intensiv   ka gjithsejtë 212 punëtor

Specialistë  43

Teknik të anestezionit  86

Teknik ne Mjekimet  Intensive  67

Teknik te fiziatrisë 3

Mbulojmë 29 salla operative ne QKUK dhe TIVA ne 17 njësi

Mjekime Intensive    me gjithsejtë   37 shtretër

Shërbime kryhen  ne 18  klinika te QKUK

Konsulta specialistike neper te gjitha klinikat dhe shërbimet e QKUK-së

Drejtor: Prof.ass. Nehat Baftiu

UD Kryeshef : Rexhep Gjyliqi

UD Shef  i Mjekimit Intenziv Qendror : Dr Naim Kuçi

UD: Shef i Anestezionit ne Kliniken e Ortopedisë: Dr  Agron Balaj

UD: Shef i Anestezionit ne  degët kirurgjike “vertikale “ Dr Zana Bukoshi

Shef i Anestezionit ne Gjinekologji : Dr Hysen Hyseni

 

NrTitulliNrGjinia FGjiniam M
1Drejtor11
2UD Shefa514
3Mjeke Specialist381722
4Kryeteknik Klinike11
5Kryeteknik  Njesie651
6Teknik te Anesetzionit866422
7Teknik  te m. Intenzive67
8Tekni  te fiziatrisë312
9Ndihmes teknik44