• Emergjenca

  +381 38 500 600
 • Lagjia e spitalit

  Prishtine, 10000
 • I hapur

  24/7

 

KLINIKA E DERMATOVENEROLOGJISËShërbimi i  Dermatovenerologjisë  si Repart daton që nga viti 1959 në Spitalin e Përgjithshëm në Prishtinë, ndërkaq spitali për sëmundje mykotike ka funksionuar prej vitit 1950 deri ne vitin 1958 në Pejë. Në vitin 1972 u hap Klinika e Dermatovenerologjisë në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë e cila funksionon si Organizatë e Punës së Bashkuar deri me 29.12.1977. Nga viti 1977 deri me 1991 Klinika e Dermatovenerologjisë e zhvillon veprimtarinë si Organizatë Punuese e Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës.Që nga viti 1991 me vendosjen e masave të jashtëzakonshme - dhunshme administrative nga qeveria e Serbisë shumica e personelit shqiptar largohen nga puna vetëm se ishin shqiptar.

 

Nga Qershori i vitit 1999, Klinika e Dermatovenerologjisë  veprimtarinë e vet e ushtron në kuadër të QKUK. Duhet theksuar se kjo Klinikë qe nga viti 2003 veprimtarine  e vet e ushtron në gjysmën e hapsirës së dedikuar për Klinikën e Dermatovenerologjisë, ngase në bazë të vendimit të Bordit Ekzekutiv Menaxhues Nr 760/21.06.2002 KDV-së i është marrë gjysma e hapsirës për periudhën e përkohshme 2 vjeçare dhe i është dhënë Klinikës së Pneumoftiziologjisë përkatësisht Pulmologjisë, prandaj edhe mundësitë për ofrimin e shërbimeve sipas standardeve janë të limituara.

 

Në Klinikën e Dermatovenerologjisë bazuar në legjislacionin në fuqi realizohen aktivitetet gjegjësisht veprimtaritë:

-         Shëndetësore – përmes ofrimit të shërbimeve 24 orësh ( orari i rregullt i punës, kujdestaritë dhe puna me ndërrime)

-         Arsimore – realizohet përmes Katedrës së Dermatovenerologjisë për të gjitha drejtimet e Fakultetit të Mjekësisë të UP dhe të Institucioneve tjera të akredituara të arsimit të mesëm dhe të lartë. Po ashtu në këtë Klinikë zhvillohet shkollimi Specialistik për specializanët e Dermatovenerologjisë si dhe të lëmive tjera specialistike në bazë të planprogrameve përkatëse specialistike bazuar në UA05/2017 si dhe EVP.

-         Kërkimore/Shkencore – realizohet në bashkpunim me Fakultetin e Mjekësisë të UP dhe Institucionet tjera shkencore

Veprimtaritë e lartëshënuara realizohen në Shërbimet ambulantore Poliklinike dhe Stacionare.

 

Momentalisht në KDV janë të angazhuar:

-         Mjek Specialist Dermatovenerolog - 20

-         Mjek në specializim nga Dermatovenereolo - 34

-         Infermier - 24

-         Laborant -1

-         Staf administrativ -3

-         Staf tjetër - (servuese/2, higjienist/4, sigurim/4) – 10

 

 

MENAXHMENTI I KLINIKËS SË DERMATOVENEROLOGJISË

 

 • Drejtori i Klinikës: Dr. Enver Krasniqi 
 • Kryeinfermieri i Klinikës: MSc.BSc Muharrem ArifiSHËRBIMET AMBULANTORE-POLIKLINIKE

Stafi menaxhues i Shërbimeve Ambulantore Poliklinike

-         Dr. Enver Krasniqi - Shef i Ambulancës

-         Dr.Sci Laura Pajaziti - Shefe e Mikologjisë

-         Dr. Suzana Hapçiu -  U.D Shefe e Shërbimit të Venerologjisë

-         Nexhmije Sallahu - U.D Kryeinfermiere e Ambulancës Specialistike

 

Infermieret e Sherbimeve Poliklinike - Ambulancës specialistike

-         Shpresa Maxhuni

-         Valbona Krasniqi

-         Qefsere Hasani

-         Kumrije Preteni

-         Drita Islami

 

 

Lista e shërbimeve ambulantore-poliklinike

 • Ambulanca e Përgjithshme Specialistike
 • Shërbimi për Venerologji
 • Shërbimi për Mykologji
 • Shërbimi për Alergologji
 • Kabineti për Dermatoskopi
 • Kabineti për Terapi Fizikale
 • Kabineti për Dermabrazion dhe Face System
 • Kabineti për Phototerapi
 • Sherbimi për Dermatokirurgji
 • Laboratori

 

 

 

 

 


Kontakti

038 500-600 Lok 4118, 4111


AMBULANCA E PËRGJITHSHME SPECIALISTIKE

ORARI I PUNËS

 

E HËNË:

00:00-23:59 (24 orë)

1. Dr Syzana Hapçiu

08:00 - 10:00

2. Dr. Artizana Dushi

08:00 - 10:00

3. Dr. Sidita Sopjani

10:00 - 12:00

4. Dr. Enver T. Krasniqi

5. Mjeku Kujdestar

12:00 - 14:00

14:00 - 07:30

E MARTE:

00:00-23:59 (24 orë)

1. Prof. Dr. Aferdita Daka

08:00 - 10:00

2. Dr.Sci.Antigona Gerçari

08:00 - 10:00

3. Ass.Dr. Allma Koçinaj mr.sci.

10:00 - 12:00

4. Dr Valbona Bllata

5. Mjeku Kujdestar

12:00 - 14:00

14:00 - 07:30

E MERKURE:

00:00-23:59 (24 orë)

1. Dr.Sci.Laura Pajaziti

08:00 - 10:00

2. Dr Sci Fatime Kokollari

08:00 - 10:00

3. Dr.Rexhep Morina

10:00 - 12:00

4. Dr.Mimoza Halili

5. Mjeku Kujdestar

12:00 - 14:00

14:00 - 07:30

E ENJTE:

00:00-23:59 (24 orë)

1. Dr.Sci. Ymran Blyta

08:00 - 10:00

2. Dr.Sci. Merita Kotori

08:00 - 10:00

3. Dr. Adelina Aliu

4. Dr.Rrezarta Blakaj

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

5. Mjeku Kujdestar

14:00 - 07:30

E PREMTE:

00:00-23:59 (24 orë)

1. Dr.Shpresa Nuraj

08:00 - 10:00

2. Dr. Sadije Halimi mr.sci.

08:00 - 10:00

3. Dr.Nazife Hajdini

10:00 - 12:00

4.

5. Mjeku Kujdestar

12:00 - 14:00

14:00 - 07:30

Diten e Premte nga ora 12:00-14:00 angazhohet mjeku i katërt me radhë nga dita e Hënë deri të Enjten për katër javë me radhë.

 

 

 

 SHËRBIMI PËR VENEROLOGJI


 

ORARI I PUNËS

 

E HËNË - 09:00 – 12:00

E MARTE- 09:00-12:00

E MERKURE - 09:00-12:00

E ENJTE- 09:00-12:00

 

E PREMTE - 09:00-12:00

 

1.

 

Dr Adelina Aliu

2.

Dr Adelina Aliu

3.

4.

 

5.

Dr. Syzana Hapciu

Dr. Syzana Hapciu

Dr Enver Krasniqi

Dr. Enver Krasniqi

 

 

Në Shërbimin e Venerologjisë bëhet: ekzaminimi, diagnostikimi i sëmundjeve veneriane (lythat gjenital, molluskat, herpes gjenital, syphilisi, klamidiaza, angiokeratoma, trichomaniaza, uretritet jospecifike, steatoma multiplex), trajtimi me krioterapi dhe elektrokauter.SHËRBIMI PËR MYKOLOGJI


 

ORARI I PUNËSE HËNË- E PREMTE

09:00 – 12:00

1.

Dr.Sci.Laura Pajaziti

2.

Dr.Shpresa Nuraj

3.

Dr.Nazife Hajdini

Në Shërbimin Mykologjik bëhet marrja e materialit për ekzaminim mykologjik, diagnostikimi dhe trajtimi i dermatozave mykologjike.

    

 


SHËRBIMI PËR ALERGOLOGJI


ORARI I PUNËSE HËNË- E PREMTE

09:00 – 12:00

1.

Dr.Sci. Ymran Blyta

2.

Dr.Sci.Antigona Gerçari

          Për shkakë të mungesës së PATCH-Testeve ky shërbim nuk ofrohet momentalisht.

 

 

KABINETI PËR DERMATOSKOPI

 

ORARI I PUNËS1. E HËNË -------- 09:00-12:00

2. E MARTË ------ 09:00-12:00

3. E MËRKURE--- 09:00-12:00

4. E ENJTE -------- 09:00-12:00

5. E PREMTE ----- 09:00-10:00

                               10:00-11:00

                               11:00-12:00

 

1.     Dr. Allma Kocinaj

2.     Dr. Rexhep Morina

3.     Dr. Artizana Dushi

4.     Dr. Sidita Sopjani

1.     Dr. Rexhep Morina

2.     Dr. Artizana Dushi

3.     Dr. Sidita Sopjani

Në Kabinetin e Dermatoskopisë ofrohet ekzaminimi dhe diagnostikimi i tumoreve të lëkurës.

 

 

KABINETI PËR TERAPI FIZIKALE

 

ORARI I PUNËS

E HËNË- E PREMTE

08:30 – 13:30

1.

Prof.Dr. Aferdita Daka

2.

3.

Dr.Sci. Merita Kotori

Dr.Sci. Antigona Gerçari

4.

Dr.Rrezarta Blakaj

 

Në Kabinetin e Terapisë Fizikale bëhet trajtimi me krioterapi (lythat, keratozat, aknet), me elektrokauter (papilomat, teleangiektazit), injektimi intralesional i kortikosteroideve (alopecia, keloidet) dhe kiretimi (molluskat). Po ashtu në këtë kabinet bëhet toaleta e plagës, incizionet e  lëkurës dhe lidhja e plagës për pacientët e spitalizuar.

 

 

KABINETI PËR DERMABRAZION DHE FACE SYSTEM

 

ORARI I PUNËS

1. E HËNË -------- 09:00-12:00

2. E MARTË ------ 09:00-12:00

3. E MËRKURE--- 09:00-12:00

4. E ENJTE -------- 09:00-12:00

5. E PREMTE ----- 09:00-12:00

1.

Dr.Sci Fatime Kokollari

2.

3.

4.

5.

Mr.Sci.Sadije Halimi

Dr.Sci Ymran Blyta

Mr.Sci.Sadije Halimi

Dr.Sci Ymran Blyta

 

Në këtë Kabinet bëhet trajtimi i vrazhdësive pas akneve, hiperpigmentimeve dhe regjenerimi i lëkurës permes Dermabrazionit si dhe tretmani-pastrimi mjekësor i akneve me Face System.

 

KABINETI PËR PHOTOTERAPI

 

ORARI I PUNËS1. E HËNË -------- 09:00-12:00

2. E MARTË ------ 09:00-12:00

3. E MËRKURE--- 09:00-12:00

4. E ENJTE -------- 09:00-12:00

5. E PREMTE ----- 09:00-10:30

                               10:30-12:00

1.

Dr. Valbona Bllata                        

2.

3.

4.

5.

Dr. Mimoza Halili

Dr. Valbona Bllata

Dr. Mimoza Halili

Dr. Valbona Bllata

Dr. Mimoza Halili                      

Në Kabinetin për Phototerapi bëhet trajtimi i dermatozave me UV (psoriaza vulgare, vitiligo, dermatiti atopic, ichtioza vulgare, eczema kronike, prurigo).

 

 

 

SHËRBIMI PËR DERMATOKIRURGJI

ORARI I PUNËSE HËNË, E MËRKURË, E PREMTE,                    09:00 – 12:00

1.     Dr.Sci. Merita Kotori

2.     Dr.Sci. Allma Koçinaj

 

 

 

Në Shërbimin e Dermatokirurgjisë bëhet marrja e materialit për biopsi të lëkurës për ekzaminim histopatologjik, heqja e penjëve dhe lidhja e plagës për pacientët e spitalizuar.


LABORATORI

 

ORARI I PUNËS

E HËNË – E PREMTE                    08:00 – 14:00

1.     Mursel Sylejmani

 

 

Në Laborator bëhet:

-         Marrja e materialit ( gjakut për Hemogram dhe Formulë leukocitare, ekzaminimi i urinës dhe Se të urinës, koha e koagulimit dhe gjakderdhjes).

-         Marrja dhe ekzaminim mikroskopik-mykologjik i mostres nga lekura, qimet dhe thonjet, per acarus dhe demodex.


 

SHËRBIMI STACIONAR

 

Shërbimi Stacionar është i organizuar në 3 reparte:

-         Reparti i Fëmijeve “A” / shtreter 9

-         Reparti i Femrave “B” / shtreter 10

-         Reparti i Meshkujve “C” / shtetër 11

 

1.     REPARTI I FËMIJËVE “A”

 

Stafi menaxhues i Repartit të Fëmijëve “A”

-         Dr.Sci Ymran Blyta – Shefe e Repartit të Fëmijëve “A”

-         Arijana Tasholli - Kryeinfermiere

Mjeket Specialist

-         Dr Rexhep Morina

-         Dr Rrezarta Blakaj

-         Dr Adelina Aliu

-         Dr Sidita Sopjani

-         Dr Arta Krasniqi

Infermieret

-         Aferdita Preniqi

-         Nafije Uka

-         Magfire Hoxha

-         Zylfije Greicevci

-         Igballe Hyseni

 

Ne repart ofrohet:

-         Ekzaminimi, diagnostikimi dhe trajtimi i dermatozave ne pergjithesi

dhe dermatozat e rralla ne dermatologji


 

Kontakti

038 500-600 Lok 4128

 

 

 

 


2.     REPARTI I FEMRAVE “B”

 

Stafi menaxhues i Repartit të Femrave “B”

-         Dr.Sci Merita Kotori – Shefe e Repartit të Femrave “B”

-         Mimoza Hasanaj – Kryeinfermiere

Mjeket Specialist

-         Dr Sadije Halimi mr.sci

-         Dr Shpresa Nuraj

-         Dr.Sci Allma Kocinaj

-         Dr Mimosa Halili

-         Dr Valbona Zaberxha

          Infermieret

-         Merita Krasniqi

-         Arsime Haliti

-         Luljeta Musliu

-         Arijeta Aliqi

-         Violeta Zhitija

 

Në repart ofrohet:

-         Ekzaminimi, diagnostikimi dhe trajtimi i dermatozave ne pergjithesi

dhe dermatozat e rralla ne dermatologji

 

 

 Kontakti

 

038 500-600 Lok 4141

 

 

 

 

 REPARTI I MESHKUJVE “C”

 

Stafi menaxhues i Repartit të Femrave “B”

-         Prof. dr Aferdita Daka – Shefe e Repartit të Meshkujve “C”

-         Nazmije Magashi – Kryeinfermiere

Mjeket Specialist

-         Dr Antigona Gercari

-         Dr Suzana Hapciu

-         Dr Laura Pajaziti

-         Dr Nazife Hajdini

-         Dr Artizane Dushi

Infermieret

-         Kimete Çitaku

-         Teuta Namani

-         Merita Avdullahu

-         Elvis Skenderi

 

Në repart ofrohet:

-         Ekzaminimi, diagnostikimi dhe trajtimi i dermatozave ne pergjithesi

dhe dermatozat e rralla ne dermatologji

 

Kontakti

038 500-600 Lok 4132