• Emergjenca

  +381 38 500 600
 • Lagjia e spitalit

  Prishtine, 10000
 • I hapur

  24/7

KLINIKA E DERMATOVENEROLOGJISË

Shërbimi i  Dermatovenerologjisë  si Repart daton që nga viti 1959 në Spitalin e Përgjithshëm në Prishtinë, ndërsa në vitin 1972 u hap Klinika e Dermatovenerologjisë në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë.
Është e vetmja qendër referente në Kosovë që ofron veprimtari shëndetësore, arsimore dhe kërkimore shkencore.
Veprimtaria shëndetësore e saj ngërthen ne vete Shërbimet ambulantore Poliklinike dhe Stacionare.

MENAXHMENTI I KLINIKËS SË DERMATOVENEROLOGJISË 

 • Drejtori i Klinikës: Dr.Sc. Fatime Kokollari
 • Kryeinfermieri i Klinikës: MSc Muharrem Arifi

 

STRUKTURA ORGANIZITAVE E KLINIKËS DHE SHËRBIMET E OFRUARA POLIKLINIKE-DIAGNOSTIKE 

SHËRBIMI STACIONAR

 • Reparti i Fëmijëve
 • Reparti i Femrave
 • Reparti i Meshkujve

SHËRBIMET POLIKLINIKE-DIAGNOSTIKE 

 • Ambulanca e Përgjithshme Specialistike
 • Shërbimi për Venerologji
 • Shërbimi për Mykologji
 • Shërbimi për Alergologji
 • Kabineti për Dermatoskopi
 • Kabineti për Terapi Fizikale
 • Kabineti për Dermabrazion dhe Face System
 • Kabineti për Phototerapi
 • Sherbimi për Dermatokirurgji