• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Drejtori i Klinikës së Hematologjisë: Prof. dr sci Shemsedin Sadiku

Kryeinfermieri i Klinikës së Hematologjisë: z. Milazim Vokshi

 

Histori e shkurtër e Klinikës:

 

Në vitin 1978 është themeluar për herë të parë në Kosovë si shërbim i Hematologjisë, të cilin e formoi Prof. dr Shaban Geci. Fillimisht kanë punuar dy mjekë, pastaj është shtuar në katër mjekë për punë në repart. 

Në vitin 2013 është shndërruar në Klinikë të Hematologjisë.

Mjekët e parë specialist me tituj profesor ishin : Prof. dr Shaban Geci, i ndjerë, Prof. dr sci Ahmet Brovina, i ndjerë, Prof. dr sci Emrush Kryeziu, në pension dhe Prof. dr sci Shemsedin Sadiku, drejtor aktual i Klinikës. Kurse kryeinfermieret e para ishin Shkurte Pllana, Zahide Maliqi, Ylfete Gervalla-Qorri, tani në pension.

 

 

 

Struktura e Klinikës përbëhet:

 

1. Reparti i Hematologjisë klinike dhe

2. Reparti i Hematoonkologjisë,

3. Shërbimi spitalor ditor për aplikimin  e kimioterapise ditore.  

4. Ambulanca specialistike

Klinika ka:

§  20 shtretër në repart, prej tyre:

Ø  4 shtretër në  dhomën e kujdesit gjysëmintensiv ku trajtohen leukemitë akute dhe

Ø  16 shtretër të vendosur në tri dhoma tjera, për trajtimin e patologjive tjera hematologjike dhe hematoonkologjike.

 

§  Poashtu ka edhe sherbimin spitalor ditor, për kimioterapi ditore, ku per momentin ka te vendosur 12 shtretër.

 

§  Laboratorin hematologjik,

 

§  Aparatin për ultrasonografi,  

 

Në Klinikë kryhen keto shërbime diagnostike si:

Ø  hemogrami

Ø  retikulocitet

Ø  gjaku periferik dhe interpretimi i tij

Ø  punksioni aspirativ i palces kockore dhe mielogrami

Ø  biopsia e palcës kockore

Ø  venepunksionet

Ø  ultrasonografia e abdomenit për të sëmurët e hospitalizuar

Ø  aplikimi i protokoleve të ndryshme të kimioterapisë, bazuar në sëmundjen

Ø  aplikimi i produkteve te ndryshme te gjakut (eritrocite te deplazmatizuara, trombociteve, plazmes se freskët, krioprecipitatit)

Ø  aplikimi i faktoreve përkates për të sëmurët me Hemofili

Ø  konziliumet ditore, te cilat jane pjesë e përditshme e punës, ku për cdo rast me sëmundje hematoonkologjike, vendoset në mënyrë konziliare se si të filloj  trajtimi. 

Ø  edukimi i specializanteve të Hematologjisë dhe të lëmive tjera, sipas moduleve.

 

Stafi i Klinikës së Hematologjisë:

I.             Mjekët:

 

1.      Prof. Ass.dr sci Shemsedin Sadiku, drejtori i Klinikës

      tel: 044/110-771

      email: shemsedin.sadiku@rks-gov.net

2.      Dr Aferdita Ukimeraj, hematolege, u.d. shefe e repartit Hematookologji

      tel. 044/332-712

      email: ukimeraj77@yahoo.com

      3 .  Dr Suzana Krasniqi, inter.-hematologe, u.d. shefe e repartit Hematologjisë klinike

            tel: 044/296-201

            email: suzanakrasniqi1@hotmail.com

3.      Dr Fitim Gashi, internist-hematolog

            tel: 044/297656

            email: fitimgashi@hotmail.com

4.      Dr Erkan Krasniqi, internist, hematolog

            tel: 044/113-155

            email: erkan_krasniqi@yahoo.com

 

5.      Dr Viola Çavolli, hematologe 

      tel: 045:474236

      email: althea_vgj@hotmail.com

6.      Dr Fitnete Gashi- Pozhegu, interniste-hematologe

      tel: 044/374-771

      email: fiti_net@hotmail.com

 

II.             Infermierët:

 

1. Milazim Vokshi, u.d. kryeinfermier i Klinikës

                  tel: 044/911-669

                  email: milazim.vokshi@gmail.com

2. Rukije Makolli, u.d. kryeinfermiere e repartit të Hematoonkolgji

                  tel: 044/377-359

3.Myzafer Llapashtica, u.d. kryeinfermiere e repartiti të Hematologjisë klinike

                  tel: 044/295992

                  email: myzill@hotmail.com

4. Zade Kamberaj, infermiere

5. Elmije Kelmendi, infermiere

6. Resmije Gërvalla, infermiere

7. Nexhmije Salihu,infermiere

8. Abide Jusufi, infermiere

9. Valdete Osmani, infermiere

10. Vlora Ejupi, infermiere

11. Kushtrim Gjuraj, infermier

12. Vjollca Memishi, infermiere

13. Edona Vorfaj, infermiere

14. Laura Tahiraj, infermier

15. Donikë Kçiku-Rexhepi, infermiere

16. Hidajete Imeri, infermiere

17. Valon Ademi, infermier

18. Jasmine Piraj, infermiere

 

III.             Administratorja e Klinikes se Hematologjisë

 

z. Hamide Islami:

         tel: 044/294076 

        email: hamideislami@hotmail.com

 

Qasja e pacientëve tek shërbimet tona:

Kontrolla në ambulantën specialstike çdo ditë pune nga e hëna deri të premten , numri i telefonit fiks +38338500600 35 43


Ambulanca Specialistike e Klinikës së Hematologjisë, Nr. 7

Orari i Punës: 08:00 – 14:00

 

E Hënë:

Dr Erkan Krasniqi

08:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

E Martë

Dr Aferdita Ukimeraj

08:00 - 14:00

 

  

 

 

 

 

E Mërkurë

Dr Suzana Krasniqi

08:00 – 10:30

 

Dr  Fitnete Gashi

11:00 – 14:00

 

 

 

E Enjte

Dr Viola Çavolli

08:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

E Premte

Dr Fitim Gashi

08:00 – 14:00

 

 

 

                                                        Drejtor i Klinikës së Hematologjisë

                                   Prof.ass. Shemsedin Sadiku