• Emergjenca

  +381 38 500 600
 • Lagjia e spitalit

  Prishtine, 10000
 • I hapur

  24/7

KLINIKA E HEMATOLOGJISË


Klinika e Hematologjisë përbëhet nga 2 reparte – Reparti i Hematologjisë Klinike dhe Reparti i Hemato-onkologjisë ku posedon 31 shtretër.

Klinika përbëhet nga:

 • 1 kryeinfermiere e klinikes e cila i ka në mbikëqyrje 2 kryeinfermiere të reparteve dhe inf. të tjera.
 • 1 kryeinfermiere e Repartit të Hematologjisë Klinike e cila i ka nën mbikëqyrje 7 infermiere,njera prej te cilave punon në Ambulancën Specialistike.
 • kryeinfermiere e Repartit Hematoonkologjisë e cila i ka nën mbikëqyrje 6 infermiere .

Në Kliniken e Hematologjisë ekziston gjysmë intesiva me 4 shtretër.
Në klinikë aplikohet kimioterapia.

Në vitin 1978 është themeluar për herë të parë në Kosovë si Shërbim i Hematologjisë të cilin e formoi prof.dr Shaban Geci.
Fillimisht kanë punuar dy mjekë,   pastaj është shtuar në katër mjekë për punë në repart.
Ne vitin 2013 është shndërruar në Klinikë të Hematologjisë.

Në këtë klinikë janë të punësuar dy profesorë të lëndës Mjekësia Interne – Hematologji, një hematolog dhe një mjek specialist internist.

Poashtu,  nw klinikë janë tw punësuara 15 infermier/e.

Nw klinikw diagnostikohen, trajtohen tw sëmurë me patologji nga mw tw ndryshme hematologjike dhe hemato-onkologjike. Poashtu nw kuadër te klinikws funksionon edhe kujdesi gjysmw intenziv (me katër shtretër) ku mjekohen tw sëmurët me leukemi akute.

Pastaj nw kuadër tw klinikws ekziston “spitali ditor” për trajtimin dhe ofrimin e kimioterapisë dhe transfuzioneve tw nevojshme dhe terapi tjetër simptomatike për tw sëmurë me sëmundje malinje hemato-onkologjike(Lymphoma Hodgkin,Non Hodgkin Lymphoma,Leukemi kronike limfatike,Myeloma Multiple,Leukemi kronike myeloide etj)

Nw kuadër tw diagnostikimit bwhet edhe biopsia e palcës kockore, ekzaminimi citologjik i palcës kockore dhe gjakut periferik si dhe ekzaminimi ultrasonografike i organeve abdominale.

Çdo dite kryhen konsulta specialistike hematologjike sipas këtij orari:
e hënë, e premte : dr Aferdita Ukimeraj
e martë, e enjte:dr Suzana Krasniqi
e mërkurë(në mënyrë alternative mujore): dr Aferdita Ukimeraj,dr Suzana Krasniqi

Ambulanca specialistike punon çdo dite prej orës 9:30 sipas këtij orari:

 • Të hënave: prof.ass.dr sci Shemsedin Sadiku
 • Të martave: dr Aferdita Ukimeraj
 • Të mërkurave: dr Aferdita Ukimeraj dhe dr Suzana Krasniqi (në mënyrë alternative mujore)
 • Te enjtave: prof.asoc.dr sci Emrush Kryeziu
 • Te premtave: dr Suzana Krasniqi