• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

 

 

 

 

Klinika e Kirurgjisë Abdominale  është pjesë përbërëse e QKUK-së, në kuader të SHSKUK-se, ku organizimi dhe funksionimi realizohet ne vartësi nga udhëheqja e kësaj klinike.

Kjo Klinikë ka funksionuar si repart i Kirurgjisë së Përgjithshmë  në fillim si spital i përgjithshëm nga viti 1957 i cili është transferuar në objektin e ri nga i vjetri që ka qenë pran hekurudhes, pastaj avansohet në Klinikë.

Me formimin e fakultetit të Mjeksis  1969 fillon që repartet e spitaleve të përgjithshme të avansohen  në Klinika  siq ka qenë Klinika e Kirurgjisë me te gjitha deget kirurgjike te cilat kane qene  me repartet e veta.

Nga data 01.06.2014 Klinika eshte ndare nga repartet tjera dhe eshte emruar Klinika e  Kirurgjisë  Abdominale.

Sherbimi administrativ ende është i përbashkët me QKUK

 

 

       Menaxhmenti i  Klinikës së Kirurgjisë Abdominale përbëhet nga;

 

Drejtori Klinikes

Ass. Dr.Ferat Sallahu  dr sc - kirurg

 

feratsallahu@hotmail.com    nr.044599-991

 

 Kryeinfermierja e Klinikes –MA.Bach- Fëllënza Spahiu,

nr.tel    

zyrtar 038-500-600-32-38

fllanzaspahiu@gmail.com

 

 

Klinika e Kirurgjis Abdominale disponon me këtë numër të përsonelit kirurg 33, infermiere 61, instrumentare 13, specializanta  14  total 119.

 

Për momentin Klinika posedon me 70  shtretër që kemi kërkesë  të rritet numri i  tyre deri në 80 sa ishte para renovimit.

 

 

 

       Klinika e Kirurgjise Abdominale  perbehet nga këto njesi  perberse te saje;

 

 

 

 

Repartet Klinike-

 

 

1.Laparaskopi,

 

2.Kirurgjia Esofago-gastrike, (A)

 

             3.Kirurgjia e Parietit dhe Endokrine  (C)

 

4.Kirurgjia  Hepato pancreatito biliare- (HB)

 

             5.Kirurgjia Kolorektare (B)

 

6.Sherbimi ambulantore me sallen e vogel

 

7.Blloku operatore – me dhomën e zgjimit, sterilizimin

 

8.Kabineti endoskspik(gastroskopi, rektoskopi,kolonoskopi, biopsi, trupat e huaj, dilatim i ezofagut, polipektomi,

ERCP papillotomia,sfinkterotomia,stentim i rrugve biliar

             9. Qendra për trajnimin bazik kombetarë.

             10.Gjysem intenziva  e Kirurgjise Abdominale

 

        

 Fushëveprimtaria e Klinikes së Kirurgjisë Abdominale  është diagnostikimi dhe trajtimi          kirurgjik i patologjive të abdomenit  dhe të  traumës abdominale.

Mirret me mjekimin e sëmundjeve  të ezogagut, mjekimi i semundjeve të lutkhit, zorrve te holla, kollonit dhe rektumit.

Mirret me mjekimim e semundjeve të mëlqis, të rrugve biliare, semundjet e pankreasit si dhe patologjia komplet e paretit abdominale  dhe retroperitoneumit duke përjashtuar traktin urinar,  gjandrat endokrine suprarenales, tiroides.

Punohen edhe reseksionet e ezofagut - ahallasioni, reksesionet e lukthit suptotale dhe totale, reseksionet e duodenit, zorrve të holla, hemikolektomit e anes te djatht, transferzit ,desendentit, reseksionit e sigmes, reseksionet  te ulta dhe te larta te rektumit, reseksionet segmentare te mëlqis dhe semundjet tjera operative të melqis, operacionet e rrugve biliare me derivacionet e nevojshme, operacionet e pankreasit duodenopakreaektomia cefalike(Wipl-i, Traveso-Longmire), reseksionet e trupit dhe bishtit të pankreasit, splenektomit, spelorafit, gjithashtu në pariet punohet të gjitha hernit të fituara ose post incizionale me rrjet ose pa të sipas rastit.

 Mirret edhe me mjekimin e traumes së diafragmës në urgjence.

Dhe kemi filluar me reseksionin e Melqise e cila eshte bere ne muajin Mars 2017 Hepaektomi e majt tipike me lidhjien e tri strukturave kyqe qe jipen  ne literature.Ligimi i deges majt te venes porta , ligimi arteries se majt hepatike dhe  ligimi  doktusit biliar te majt.

 

Të gjitha veprimtarit  tjera që  i lejohet kirurgut të përgjithshëm mbrenda aftësive  profesionale.

 

Rastet emergjente pranohen përmes Qendrës Emergjente; specialistët dhe specializantët participojnë në kujdestari 24 orë.

Rastet elektive pranohen përmes ambulancës specialistike dhe zyrës (administratës) se pranimit.

 

 

 

1.Laparaskopi, nr.tel repart 038-500-600-30-18

 

dr. Vesel Skenderi- ud. shef

 

Dr.Salih Krasniqi dr sc

drsalihkrasniqi@hotmail.com   nr. 044-130-856

 

Hava Vrapqani- Kryeinfermierja e repartit

nr.

 

Ne repartin e Laparaskopis  ditet  ne sallen operatore jane te ndara nga repartet:

 

Te hanen - punon Kirurgjia  Hepato pancreatito biliare-(HPB)

Te marten -Kirurgjia e Parietit dhe Endokrine -(C)

Te merkuren- Kirurgjia Kolorektare (B)

Ejten - Kirurgjia Esofago-gastrike  (A)

Te premtren - ne menyre cirkulare  çdo reparte

 

 

 

               Kirurgjia Esofago-gastrike- (A)  nr.tel repart  038-500-600-35-17

               

                

 

        Ass.mr.sc.Preveza Abrashi  Shefe e repartit

         prevezaabrashi@gmail.com   nr.044-146-853 

     

        

                Dr.Afrim Tahiri-kirurg

                dr.afrimi@hotmail.com            nr.044-162-470

 

              Ass. Dr.Enver Fekaj mr sc -kirurg

               enverfekaj@hotmail.com       nr. 044-279-296

 

Dr.Besim Sermaxhaj -kirurg

besimsermaxhaj@hotmail.com       044-240-058Dr.Arber Morina -kirurg

drarbermorina@gmail.com   nr.044-230-997

Dr.Valon  Zejnullahu kirurg

valonzejnullahu14@gmail.com  nr.044-413-122

 

Safete Rexha-Kryeinfermiere e repartit

safete_va@hotmail.com     nr.044-216-310

 

Kirurgjia Kolorektare (B) nr.tel repart 038-500-600-31-10

 

Ass. Dr.Skender Shabani dr.sc -shef i repartit

skendershabani@hotmail.com nr 044-137-096

Dr.Fadil Beka  mr.sc  nr.044-444-140

Dr.Skender Murati mr sc   kirurg - shef i bllokut operatore

murati44@hotmail.com    nr.044-130-862

 

Dr.Skender Zatriqi  dr. sc  kirurg- shef i Ambulantes Specialistike

zatriqi@hotmail.com.     nr.044-110-925

 

Dr.Naser Plakolli mr sc  kirurg

drplakolli@hotmail.com   nr.044-166-816

 

Dr.Dafina Mahmutaj mr sc  kirurge

dafinamahmutaj@hotmail.com   nr-044-233-443

Dr.Arsim  Çerkinaj  - kirurg

arsimcerkinaj@gmail.com  nr 044-712-407

dr. Arben Haliti

Kryeinfermierja e Repartit te Kir.Abd.B

Hatmane Abazi   nr.tel 044-772--288

hatmaneabazi36@gmail.com

 

 

 

 

Kirurgjia e Parietit dhe Endokrine -(C) nr.tel repart 038-500-600-31-08

 

Dr.Faton Hoxha  dr sc - shef repartit

044-116-849

 

Dr Kushtrim Gashi  kirurg

drkushtrim@hotmail.com nr.044-172-801

 

 

Ass. Dr.Floren Kavaja  dr sc -kirurg

nr.044-146-227.

faton_an@yahoo.com

 

Ass. Dr.Shemsedin Hashani  mr sc  kirurg

shemihashani@gmail.com     nr-044-206-381

 

Dr.Bedri Braha  mr sc  kirurg

bedribraha@gmail.com   nr.044-219-893

 

Dr.Rrustem Musa  kirurg

  nr.044 147075

 

Dr.Arsim Ajeti  kirurg

arsim_ajeti@hotmail.com    nr.044-480-455

Dr.Ali Devaja  kirurg

aldevaja@gmail.com

044194016

 

Rrahime Kika- Kryeinfermiere e repartit

044-193-413

 

 

Kirurgjia  Hepato pancreatito biliare-(HPB) nr.tel repart 038-500-600-32-69

 

Dr.Adem Rrusta- shef reparti

ademrrusta2015@gmail.com nr.044-610-986

 

Dr. Ilir Kafexholli  mr.sc

ilir.kafexholli@hotmail.com  nr044-111-374

 

Dr.Vesel Skenderi

veselskenderi@hotmail.com  nr.044208-898

 

Dr. Lulzim Salihu

lulisalihu64@yahoo.com  nr.044-129-677

 

Dr. Driton Komoni

dritonkomoni@hotmail.com 044-186-573

 

 

Ass. Dr. Astrit Hamza dr.sc

astrit.hamza@uni-pr.edu

astrithamza@yahoo.com  nr.044-385-474

dr. Armend Xhemajli

 

 

Fatmire Kavaja- Kryeinfermiere e repartit

044-251-659

 

Kabineti endoskspik(gastroskopi, rektoskopi,kolonoskopi, biopsi, trupat e huaj, dilatim i ezofagut, polipektomi, ERCP papillotomia,sfinkterotomia,stentim i rrugve biliar

 nr.tel repart 038-500-600-32-13

 

 

Dr.Halil Tanaj mr.sc  kirurg shef i Kabinetit    Endoskopik

htanaj@hotmail.com    nr  044-136-771

 

 

Florim Osmani-Kryeinfermier i  Kabinetit te Endoskopise-ERCP

 

florim.osmani@hotmail.com  nr.044-426-758