• Emergjenca

  +381 38 500 600
 • Lagjia e spitalit

  Prishtine, 10000
 • I hapur

  24/7

Kirurgjinë pediatrike për momentin, ka 13 specialistë, prej tyre dy me titull akademik profesor dhe një asistent, katër me tituj shkencor mr.sc. dhe 7, PHD kandidat. Ka 6 specializantë te kirurgjisë pediatrike Ne klinike punojnë edhe 21 infermier/e. Për momentin janë 2 anesteziolog të përcaktuar për anestezionin e kirurgjisë së fëmijëve.. Këtu bëjnë stazhin specialistik specializantë nga kirurgjia e përgjithshme, pediatria,neonatologjia,ortopedia, urologjia etj dhe stazhin e mjekut të përgjithshëm. Kryejnë ushtrimet studentët e degëve të Fakultetit te Mjekësisë. Në vit mesatarisht trajtohen mbi 1700 pacientë të shtruar në repart; dhe kryhen mbi 1500 operacione me anestezion te përgjithshëm.

Mjeket tanë kanë qëndruar në qendra të ndryshme jashtë Kosovës për trajnime profesionale dhe kanë marrë pjesë në simpoziume të ndryshme. Në klinikë kemi organizuar disa work shope dhe simpoziume edhe me pjesëmarrje ndërkombëtare. Aktualisht Klinika e kirurgjisë pediatrike gjendet në krahun e majtë të katit perdhesë të ndërtesës se Klinikës së kirurgjisë.  Ka kapacitet prej 35 shtretër për pacientë. Kemi ne dispozicion dy salla operatore. Kemi ne dispozicion një ambulance specialistike ( për momentin është në repart për shkak te mbylljes së kompleksit të ambulancave specialistike).

Kemi një aparaturë të sofistikuar për endourologji, laparoskopi dhe cistoscopi e vendosur ne sallën e operacionit, një cistoskop (donacion nga Suedia). Në kuadër të Klinikës kemi themeluar njësinë e urodinamikes të implementuar nga IOM organizata Suedeze me seli në Kosovë, e cila është pajisur me uroflow aparat dhe me Bladder scan ultrasound me vlerë prej më shumë se 20.000 Euro. Në kuadër të këtij projekti që po vazhdon edhe për dy vitet e ardhshme stafi i përbërë nga kirurgjia pediatrike, nga pediatria dhe urologjia e te rriturve po merr pjesë aktive në trajnimin intensiv që po bëhet në Klinikën tonë dhe në Klinikën universitare të Lingkopingut të Suedisë, për të funksionalizuar dhe pavarësuar njësinë e urodinamikës që është deficitare në Kosovë dhe në rajon e që ka rëndësi shumë të madhe ne diagnostifikimin dhe trajtimin e fëmijëve me anomali të rënda urogjenitale dhe në mënyrë të veçante te fëmijëve me disfuksione urinare siç është fshikëza neurogjene, eneureza dhe disfunksionet tjera.

Rastet emergjente pranohen përmes Qendrës Emergjente; specialistët dhe specializantët participojnë në kujdestari 24 orë.

Rastet elektive pranohen përmes ambulancës specialistike dhe zyrës (administratës) se pranimit.

Kryejmë shërbime të konsiderueshme nga këto fusha:

 1. Kirurgjia neonatale
 2. Kirurgjia –abdominale pediatrike
 3. Urologjia pediatrike
 4. Onkologjia pediatrike
 5. Kirurgjia pediatrike emergjente dhe traumat e abdomenit dhe urotraktit
 6. Njësia e urodinamikes

Kushtet në të cilat zhvillohet veprimtaria e Klinikës tonë janë jo të kënaqshme ( ndajmë fatin e përbashkët me krejt Klinikën e kirurgjisë).

Për veprimtarinë profesionale:

Janë dy salla të operacionit të cilat nuk punojnë me kapacitetet të plotë për shkak te mungesës se anesteziologëve janë, janë pak për kërkesat e pacienteve dhe për numrin e mjekëve ne Klinikë.

SHËRBIMET QË NUK OFROHEN:

 Kardiokirurgjia pediatrike, neurokirurgjia pediatrike, trauma e sistemit Lokomotor, kirurgjia plastike dhe rekonstruktive e fëmijëve.

 Vizioni:

Ekziston projekti i ndërtimit te kirurgjisë pediatrike i cili do të vendoset në afërsi te ndërtesës se Klinikës së Pediatrisë; paraprakisht duhet te ndërtohet Klinika me tri salla operatore, me intenzive qendrore pediatrike ( ku do të jetë edhe pjesa për rastet kirurgjikale) dhe pjesa për pranimin e pacientëve. Parashikohen qe hap pas hapi të formohen të gjitha reparte kirurgjikale të moshës së fëmijëve ( moto është qe fëmijët duhet të jene në një spital të fëmijëve dhe jo te përzier me të rritur). Për t`u realizuar këto qëllime duhen ende kuadro, infrastrukture dhe pajisje të nevojshme, por në këtë moment mbi te gjitha theksojmë rendësin e VULLNETIT TE MIRË TË MENAXHMENTIT që duke e ndërtuar një klinike te kirurgjisë pediatrike të hartuar në projekt të hapen perspektivat e një organizimi bashkëkohor te trajtimit shëndetësor te fëmijëve.

Me ndërtimin e Klinikes së re do te mundësohet funksionalizimi i shërbimeve të reja në kuadër të
Klinikës së Kirurgjisë së Fëmijëve, parashihet themelimi i shërbimeve të reja nga këto fusha:

1.Kirurgjia neonatale

2.Kirurgjia –abdominale pediatrike

3.Urologjia pediatrike

 

Orari i ambulancës specialistike

DITA9.00 – 10.00 h10.00 – 11.00 h11-12h
E HËNËProf. Dr. Hasan AhmetiDr Baton Kelmendi
E MARTËDr Mr.sc. Murat BerishaDr Hysni JashariProf. Dr.Nexhmi Hyseni 
E MËRKURËDr Mr.sc. Sejdi StatovciDr. Ardian Shefkiu
E   ENJTEDr. Izber AdemajDr.Mr.sc. Salih Graj                                                                               çevciDr.sc. Sadik Llullaku
E   PREMTEDr. Kujtim UkeperajDr. Defrim KoçinajDr. Mr. sc. Gani çeku

 

PLANI I VJETOR I EDUKIMIT Të VAZHDUESHEM MJEKËSOR :

Për periudhën : 1 Janar 2014     deri 31 Dhjetor 2015                                                             

 1. Janar/shkurt. Live suregry workshop [ kohezgjatja 1 jave ]. Complex Congenital abnormalities of the urinary tract in Children and anorectal malformation- Ekipi i mjekeve Australian udhehequr nga Prof. Paddy Deëan, Dr padma Rao. Universiteti i Mleburnit.

 

 1. Prill 2015. workshop 5 ditor: Roli i Urodinamikes ne diagnostikimin e disfunksioneve te fshikzes urinare dhe Aplikimi i Defluksit. Ekipi i mjekeve Suedez ( Prof. Sven Metson, Prof Gunilla Mattsson, Prof Drott. Klinika Universitare ei Linkoping. Sëeeden

 

 1. Maj/ 2015. Simpozium i Kirurgjise se femijeve Kosove /Kroaci. Kosova/Croation Pediatric Surgery meeting

 

 

 1. Qershor 2015. Ëorkshop I Laparoskopise pediatrike. Trajnues : Prof nga Graz I Austrise dhe Roterdami I Holandës.

Me respect Prof Dr Nexhmi Hyseni

Data-DatePrezentuesi-PresenterTEMA-Topic
Tetor 05- 08.2014Workshop 5 ditor: Roli i Urodinamikes ne diagnostikimin e disfunksioneve te fshikzes urinare dhe Aplikimi i Dfluksit. Ekipi i mjekeve Suedez ( Prof. Sven Metson, Prof Gunilla Mattsson, Prof Drott. Klinika Universitare ei Linkoping. Sweeden
05.10.2014Cases to be presented by Dr. Valbona and Dr. Sadik LlullakuMeeting with the staff from both Clinics. Meeting with the colleagues from Urology for performing cystometries.
06.10.2014Prof Gunilla Glad MattssonMorning:lecture/ Meeting  nurses from both Clinics, “Why is urodinamics important, diagnostic, follow up”Afternoon: Visit of the scheduled patients with enuresis. Group discussion with parents, morning presentation might be used.
07.10.2014Prof Sven   MattssonMorning:lecture/ Meeting  nurses from both Clinics,” How we can together help the patients with urodinamics.Afternoon: Visit of the scheduled patients ëith other bladder dysfunction. Group discussion  with parents, morning presentation might be used.
05-08.10.2014Prof Drott PederDeflux Injection 
Nentor/November , 2014Dr. Mr.Sc.Gani CekuKryptorchismus
Nentor/November , 2014Prof . Nexhmi HyseniDhembja akute dhe kronike abdominale te femijet
Dhjetor/December , 2014Dr. Hysni JashariRefluxi Vesicouretral dhe Infeksionet e traktit urinar.
Live suregry Workshop. Complex Congenital abnormalities of the urinary tract in Children and anorectal malformation- Ekipi i mjekeve   Australian udhehequr nga Prof. Paddy Deëan. Universiteti i Mleburnit. Janar 2014
Janar/ January 2015Prof DewanLive demonstration of surgical procedure :
Janar/ January 2015Dr Ardian ShefkiuMorbus Hirschprung
Shkurt/ Februaray 2015Dr. Defrim KoqinajIntersex disordres- DSD
Shkurt/ Februaray 2015Prof Hasan Ahmeti Stenoza e Qafes Pieloureterike kongj.
Mars/ March 2015Dr.Sc. Sadik LlullakuUrodinamika Pediatrike
Mars/March 2015Prof Nexhmi Hyseni Hypospadias
Prill-April 2015Dr Mr.Sc.. Murat BerishaHernia Diaphragmalis
Prill-April 2015Dr.Mr. Sc. Sejdi StatovciAnomalite Anorectale
Prill/Aprill 2015Simpozium i Kirurgjise se femijeve Kosove /Kroaci.Kosova/Croation Pediatric Surgery meeting
Maj/ May 2015Dr Mr.Sc.Salih GrajcevciAtresioni I ezofagut
Maj/ May 2015Dr. Kujrim UkeperajLendimet e melcise. shpretkes dhe te pankresit
Qershor/Jun 2015Dr Baton KelmendiAtresioni dhe stenoza e Duodenit
Qershor/Jun 2015Dr Izber AdemajHygroma cysticum cong, cistat dhe fistulat kongjenitale te qafes
Tetor /October 2015Workshop I Laparoskopise Pediatrike. Pediatric Laparoscopic Workshop
Tetor/October 2015TEST PER SPECIALIZANT-EXAMS –RESIDENTS
Drejtori I klinikes; Dr. Murat Berisha

 

 

 

 

Mjeket e Klinikes se kirurgjisë se fëmijëve

Emri/ Mbiemri i MjekutGrada e kualifikimitKLINIKA
Nexhmi HyseniMD, specialist, Prof. Dr.KIRURGJIA E FEMIJEVE
Hasan AhmetiMD, specialist, Prof. assoc.KIRURGJIA E FEMIJEVE
Sadik llullakuMD, specialist, Dr.Sc.KIRURGJIA E FEMIJEVE
Sejdi StatovciMD, specialist  Mr.ScKIRURGJIA E FEMIJEVE
Murat BerishaMD, specialist  Mr.ScKIRURGJIA E FEMIJEVE
Salih GrajcevciMD, specialist  Mr.ScKIRURGJIA E FEMIJEVE
Gani CekuMD, specialist  Mr.ScKIRURGJIA E FEMIJEVE
Kujtim UkeperajMD, specialistKIRURGJIA E FEMIJEVE
Ardian ShefkiuMD, specialistKIRURGJIA E FEMIJEVE
Defrim KoqinajMD, specialistKIRURGJIA E FEMIJEVE
Isber AdemajMD, specialistKIRURGJIA E FEMIJEVE
Baton KelmendiMD, specialistKIRURGJIA E FEMIJEVE
Ali AliuMD, specializantKIRURGJIA E FEMIJEVE
Arta ZekaMD, specializantKIRURGJIA E FEMIJEVE
Rrahim BreznicaMD, specializantKIRURGJIA E FEMIJEVE
Alban RushitiMD, specializantKIRURGJIA E FEMIJEVE
Besnik MalokuMD, specializantKIRURGJIA E FEMIJEVE

 

Edukim i vazhdueshëm infermieror

 

Nr.Titulli i temësVendi i mbajtjesOra e mbajtjesData e mbajtjesKoha e zgjatjesLigjeruesiPjesëmarrësit
1Komunikimi art i Infermieres në raport me pacientinKlinika Kirurgjisë Ped.12:0030.01.201545 minAntigona Gashi20
2Raporti motër-mjekKlinika Kirurgjisë Ped.12:0028.02.201545 minAntigona Fetahu20
3Larja e duarve dhe dorzatKlinika Kirurgjisë Ped.12:0029.03.201545 minLuljeta Zullufi20
4Penjët dhe drenatKlinika Kirurgjisë Ped.12:0026.04.201545 minAdifete Maxhuni20
5Klizmat pastrueseKlinika Kirurgjisë Ped.12:0031.05.201545 minIbadete Qyqalla20
6Kujdesi pre dhe postoperator i pacientitKlinika Kirurgjisë Ped.12:0028.06.201545 minAlbina Aliu20
7Kujdesi i infermiereve tek trauma abdominaleKlinika Kirurgjisë Ped.12:0026.07.201545 minFitore Shaljani20
7Kujdesi i infermiereve tek Apendiciti dhe gjendja pas apendektomisëKlinika Kirurgjisë Ped.12:0030.08.201545 minAlbina Aliu20
9Ushqyeshmëria e pacientit para dhe pas operacionitKlinika Kirurgjisë Ped.12:0027.09.201545 minSafete Shala20
10PerfuzomatiKlinika Kirurgjisë Ped.12:0025.10.201545 minMyrvete Sopi20
11Njohja me analizat laboratorike dhe mënyra e marrjes së gjakut për analizaKlinika Kirurgjisë Ped.12:0029.11.201545 minGanimete Beshiri20
12Sonda nazogastrikeKlinika Kirurgjisë Ped.12:0027.12.201545 minDr Ardiani/Nezakete Fazliu20