• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

KLINIKA E KIRURGJISË VASKULARE


Klinika e Kirurgjisë  Vaskulre  si  shërbim i  kirurgjisë  vaskulare  në  kuadër të   Klinikës së  Kirurgjisë  ka filluar   punën   në  shator të vitit 1973,  ndërsa   një  numër i operacioneve   vaskulare  janë  realizuar  edhe     në  vitin 1972  në kuadër te  Klinikës së  Kirurgjisë .  Themelues  i  Klinikës  së Kirurgjisë Vaskulare  në  ketp  vite   ishte   Prof Gazmend  Shaqiri   me    ekipin e tij   Prof. Zenel Kelmendi, Prof .Sadri  Bajraktari, ndërsa disa vite më vonë në ketë ekip janë inkuadruar edhe  Dr . Eshref Osmani, Dr  . Hasim Salihu, Dr . Fatmir Dalladaku, dhe  Dr. Aziz  Pollozhani .
Instrumentare  e parë në kirurgjinë vaskulare ishte Raba Aliu, e cila edhe sot punon  neë Kliniken e Kirurgjisë vaskulare.
Tani  nga  ai  ekip  i kirurgëve  vaskular në  Klinikë  punon  vetëm  Dr. Eshref  Osmani.
Në muajin  Qershor 2014,  kirurgjia vaskulare u avancohet   në Klinikë  të  Kirurgjisë Vaskulare

 

NrProcedurat
1.Resekcioni i aneurizmës së aortës abdominale me graft tubë
2.Resekcioni i aneurizmës së aortës abdominale me graft Y
3.Bypass aortobifemoral
4.Bypass iliofemoral autovenoz
5.Bypass iliofemoral me graft
6.Bypass axillofemoral
7.Bypass femorofemoral (cross over)
8.Bypass Femoropopliteal autovenoz
9.Bypass Femoropopliteal me graft sintetik
10.Bypass Femorokrural autovenoz
11.Bypass Femorokrural me graft sintetik
12.Trombembolektomia sipas Fogartit
13.Trombendarterektomia e arteries karotis
14.Trombendarterektomia e arterieve periferike
15.Bypass karotidosubklavian
16.Transpozicion i a subclavia
17.Bypass në ekstremitetet e sipërme
18.Resekcioni i brinjës së parë
19.Simpatektomia cervikale
20.Simpatektomia lumbale
21.Tiroidektomia
22.Fistula AV per dialize ne anestezion lokal
23.Fistula AV per dialize ne APET
24.Resekcioni i aneurizmës së fistulës arteriovenoze për dializë
25.Vendosja e kateterit qendror për dializë
26.Vendosja e kateterit për dializë peritoneale
27.Stripping i VSM per vena varikoze
28.Ekscizion i malformacioneve arteriovenoze
29.Amputimi femoral
30.Amputimi krural
31.Amputimi i shputës
32.Amputimet e gishtërinjëve
33.Vendosja  e portacat sistemit
34.Preparimi i venës periferike
35.Trajtimi i  Thrombozave  venoze
36Fistula  Brachi/basilica
37Traqnspozicioni i FAV  brachio/basilica me  Superficilaizim
38Trajtimi  i shputes  dabetice
 

39

Operacioni i Venave  varikoze  me  radiofrekuence(kuadri  eshte  mbetet te  sigurohet Apartura )
 

40

Excisioni  dhe   Operacioni i TU , ne  Kolezion dhe  infiltrim  me  Vazat  e gjakut
41Biopsy   te   gjendrave  te infiltruata  ne vaza
42Trauma  vaskulare

Klinika  Kirurgjisë  vaskulare  drejtohet  nga ;

Dr. Hajriz Rudari- Drejtor Klinike
Dr. Eshref Osmani – shef i repartit në Kliniken e Kirurgjisë Vaskulare

Dr. Elmi Olluri – Shef i Repartit  Klinikes se Kirurgjisë Vaskulare
Zahir  Uka – UD- Kryeteknik i Klinikës
Raba  Aliu -Kryeinstrumentare   e  bllokut  operative
Ne  klinikë  punojnë   edhe  8  kirurgë vaskularë 3 instrumentare  dhe 30  inferimer/e ,
4 punëtor  ndihmës
Tel 038 500600/2271
dr_elmiolluri@yahoo.com