• Emergjenca

  +381 38 500 600
 • Lagjia e spitalit

  Prishtine, 10000
 • I hapur

  24/7

 • Klinika e Nefrologjise eshte njesi organizative e SHSKUK/QKUK e dale nga Klinika e Semundjeve te Mbrendeshme ne baze te nenit 12 pika 3.10 te Statutit te QKUK-se e aprovuar nga themeluesi – Ministria e Shendetesise e Republikes se Kosoves.
  Klinika e Nefrologjise shfrytezon hapesirat  e ish Klinikes Interne, kati V dhe aneksit te ndertuar ne katin perdhes te ish Klinikes Interne me: dhoma te semureve, salla te Hemodializes ,nyje sanitare sipas standardeve, zyret e personelit shendetesor si dhe kabinetin per qasje te eneve te gjakut
  .Shumica e  sherbimeve Nefrologjike  jane kryer ne nivel vendi nga ekspertet  tane te cilet kane kontribuar ne Nefrologjine e te rriturve .
  Ne kliniken e Nefrologjise te QKUK-se behet perkujdesja per te gjithe pacientet me semundje nefrologjike si :Insuficienca renale (akute dhe kronike),infeksionet e veshkes dhe traktit  urinar,semundjet sistemike ,hipertensioni arterial reno-vaskular,nephropatia  hypertensive , nephropatia diabetike,trajtimi i semundjeve  glomerulare,trajtimi i semundjeve te rralla (Fabry,VHL,Kimura,anti GBM)etj.
  Ofrimi i ketyre sherbimeve subspecialistike te larta behet ne klinike,ambulanten specialistike,dhe ne te gjitha klinikat e QKUK-se si dhe ne Qendren Emergjente.

  Struktura organizative e Klinikes se Nefrologjise
   

  ·         Reparti i Nefrologjise

  ·         Reparti i Hemodializes I

  ·         Reparti I Hemodializes II (Koder e Trimave)

  Ne katin e V-te kemi dhomat e te semureve ,gjithsejt 4 dhoma me 18 shtreter ,dhomen e ultrasonografise(ultrazeri i cili perdoret per eko abdomeni,dopler te veshkeve ,torakocenteze,paracenteze dhe ekzaminimin e fistulave),aparati per analiza gazore ,barnatorja ,dhomat e personelit si dhe ambulanta e repartit.

  Ne katin perdhes gjenden 4 salla ku realizohen seancat e hemodializes .

  Salla e  Hemodializes akute: 8  aparate  ku trajtohen rastet akute me HD

  Salla e Hemodializes kronike ( HD I):46 aparate qe punojne ne tri nderrime

  Dy aparate ne Kliniken Infektive prane Mjekimit Intenziv ku punohet sipas rasteve

  Nje aparat ne M.I.Q. ku punohet sipas rasteve

  Salla e Hemodializes kronike (HD II):16 aparate

  Salla e peritoneales (eshte jashte sherbimit deri ne sigurimin e materialit shfrytezues per DP ,per momentin shfrytezohet per rastet intermediare ,Covid 19,Hantavirus,HIV etj) 2 aparate

  Salla  B(HbsAg pozitiv) 5 aparate

  Salla C(HCV pozitiv) 7 aparate

  Kabineti per qasje vaskulare per HD ka shtrat kirurgjik.Kabineti perdoret per  plasimin e katetereve te perkoshem dhe permanente,toilet ,lidhje dhe fashimin e AV fistulave .Dhoma e ultrasonografise  ne HD: 1 aparat ultrasonografik (aparati perdoret per te udhehequr plasimin e kateteterit venoz qendror si dhe per realizimin e ultrazerit te veshkave.Gjithashtu me raste perdoret per paracenteze , torakocenteze dhe dopletr te fistulave).

   

   

  Sherbimi teknik-administrativ dhe puneve tjera
  Struktura e te punesuarve ne klinike

  Specialiste  Internist-Nefrolog : gjithsejt 12

  Infermiere: gjithsejt  64

  Serviser: gjithsejt  6

  Puntore ndihmes:  gjithsejt 2

  Personeli tjeter administrative:1 administratore

   

  Llojet e sherbimeve mjekesore

  1.Vizitat konziliare(profile imunologjike,sindroma pulmo-renale ,sindroma kardio-renale,syndrome infective , semundjeve hematologjike,semundjet te cilat lidhen me metabolizmin dhe diabetin,percaktimi i GFR dhe dozave terapeutike per rastet onkologjike etj)

  2.Vizita subspecialistike - Nefrologjike

  3.Vizite e pacientit te transplantuar (marresit)

  4.Percaktimi i imunosupresionit dhe ndjekja pas transplantit (gjashte muaj e tutje)

  5.Vizite e dhuruesit  te veshkes

  6.Keshillim para transplantimit me palet

  7.Vizite konziliare per mjekim jashte vendit

  8.Hemodializa akute (Sepse,shok kardiogjen,hipotermi,psoriaze,intoksikime, Hantavirus,Covid19,Crime Congo ,HELLP –syndroma ,semundjet hematologjike etj)

  9.Hemodializa kronike

  10.Dializa peritoneale

  11.Perkujdesja per peritonite te shkaktuara nga DP

  12.Hemodializa per bashkeatdhetaret qe vine nga jashte vendi

  13.Vizita mujore dhe komentimi i analizave laboratorike si dhe ordinimi i terapise per semundjet mineralo-kockore dhe anemi renale (ESA)

  14.Vendosja e kateterit te perkoshem

  15.Vendosja e kateterit te perhershem

  16.Largimi i katetereve te perkohshem dhe perhershem

  17.Mirmbajtja ditore e kateterit per HD

  18.Lidhja dhe toaleta e AV fistulave

  19.Aplikimi i terapise me ESA(agjente stimulues te eritropoetines) para dializes

  20.Plasimi  dhe largimi i  kateterit urinar

  21.Jonogrami

  22.Punksioni abdominal(paracenteza)

  23.EKG

  24.Transfuzione te gjakut

  25.Aplikimi i terapise imunosupresive i/v

  26.Ekzaminimi i maturimit te AV fistulave

  27.Konziliumi  dhe ekspertiza gjyqesore per rastet nefrologjike

   

  Procedurat diagnostike:

  1.Echo e abdomenit dhe veshkeve

  2.Dopler i arterieve renale

  3.Usg e graftit (veshkes se transplantuar)

  4.Paracenteze diagnostike dhe terapeutike

  5.Komentimi i statusit imunologjik dhe analizave te nderlidhura me komplementin dhe semundjet glomerulare   

   Aktiviteti në konziliumin specialistik

  Konziliumi i perhershem i Klinikes se Nefrologjise eshte forme e perditshme organizative e punes me qellim te zgjedhjes se problemeve mjekesore me te medha dhe me komplekse ne diagnostikimin dhe terapine  e semundjeve nefrologjike.Po ashtu percaktohet lloji dhe rendesia e semundjes si dhe masat qe duhen marre . Ne kuader te konziliumit mund te angazhohen edhe eksperte te profileve tjera mjekesore.


  Puna ne ekip

  Mjeket Internist –Nefrolog jane te integruar ne ekip multi-disiplinar te cilin e perbejne mjeket:

  Urolog,Kirurg vaskular-Kirurg torakal ,Infektolog,Hematolog,Kardiolog, Neurolog

  Reumatolog, Radiolog,Patolog,Anesteziolog,Psikolog , specialist i Mjekesise  Fizikale etj.

   

  Menaxhmenti i Klinikes se Nefrologjise:

  Drejtori i Klinikes se Nefrologjise

  Dr.Mimoza Berbatovci Ukimeraj dr.sci
  Interniste-Nefrologe
  Tel: 044/ 339 575   email:mimozaukimeraj@yahoo.com


   Mjeket e punesuar ne Kliniken e Nefrologjise:

           

    Prof.Asoc Ibrahim Rudhani –Shef i Repartit te Nefrologjise
    Internist-Nefrolog
    Tel:044/178573    email: ibrahimrudhani@gmail.com

              Dr.Venera Gjuka mr.sci
              Interniste-Nefrologe
              Tel:044/405853     email: venera.h.gjuka@gmail.com

              Dr.Shpresa Sllamniku-Syla
              Interniste-Nefrologe
              Tel:044/579026        email:shpresa-syla@hotmail.com

   

   Dr.Saud Imeri
   Internist-Nefrolog
   Tel:044/221879    email:saudimeri@msn.com

   

   Dr.Siada Selmani
   Interniste -Nefrologe
   
  Tel:044/290727      email:selmanisiada@gmail.com

   

   Dr.Vjollca Godanci Kelmendi
   Interniste -Nefologe
   Tel:044/68222      email:vjollcagodanci@gmail.com

   

   Dr.Miloreta Tolaj-Avdiu
   Interniste-Nefrologe
  Tel:044/624 910   email:miloretatolaj@gmail.com

   

   Dr.Mubekir Pajaziti-Shef i Repartit te Hemodializes
   Internist -Nefrolog
   
  Tel:044-287-282    email:mubekir@hotmail.com

   

  Dr.Ahmet Avdullahi

   Internist-Nefrolog

   Tel:044/212 025  email:ahmet-avdullahu@hotmail.com

   

   

  Ass.Dr.Naim Morina

  Internist -Nefrolog

  Tel:044/320307   email:md.morina@gmail.com

   

   

  Dr.Mirlinda Ajeti-Mehdiu

  Interniste-Nefrologe

  Tel:049/803613    email:mirlindaajeti@gmail.com

   

   

   

  Kryeinfermierja e Klinikes se Nefrologjise

  Ilmije Mustafa  Tel:045297894
  ilmie_mustafa@hotmail.com

   

  Administratorja e Klinikes se Nefrologjise

  Znj.Valbona Gashi Tel:044/637840

   

   

   

   

  Specializantet e Klinikes se Nefrologjise:

   

  1.Dr. Fatime Ymeri                        Tel: 045/979981

  2.Dr. Azem Avdija                         Tel:044/363460

  3.Dr. Lirim Spahiu                         Tel:044/256128

   4.Dr. Adelina Sefiu-Zeneli            Tel:044/528258

  5.Dr. Rinor Krasniqi                      Tel:049/689393

  6.Dr. Rita Leka                               Tel:043/907877

  7.Dr. Merita Bajraktari                   Tel:045/323653

  8.Dr. Armelina Mustafa                 Tel:045/589294

  9.Dr. Liridon Myrtaj                       Tel:049/882898

  10.Dr. Drenusha Kryeziu                Tel:049/651818

  11.Dr. Yllka Ilazi                            Tel:049/828624

  12.Dr. Gentian Bytyqi                    Tel:049/865380

  13.Dr. Florije Islami                       Tel:045/573487

  14.Dr. Beqir Ramadani                   Tel:043/625282

  15.Dr. Betim Hoti                           Tel:044/441560

  16.Dr. Gezim Kaquri                      Tel:044/751259

   

   

   

   

   

  Infermieret e punesuar ne Kliniken e Nefrologjise:

  1

  Ilmie Mustafa -Ahmeti

  Kryeinfermiere e Klinikes  se Nefrologjise

   

   

  2

  Hasime Zeneli

  Kryeinfermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  3

  Drita Leci

  Infermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  4

  Merita Sinanai

  Infermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  5

  Shera Bytyqi

  Infermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  6

  Nezahate Potoku

  Infermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  7

  Ylbere Mulaj

  Infermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  8

  Sabile Muji

  Infermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  9

  Nazmije Syla

  Infermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  10

  Shendrita Hamza

  Infermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  11

  Yllka Terstena

  Infermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  12

  Enduela Bujupaj

  Infermiere e Repartit te Nefrologjise

   

   

  13

  Aferdita Imeri

  Infermiere e ambulantes specialistike  Nefrologjike

   

   

  14

  Fatmire Ahmeti

  Kryeinfermiere e Repartit  Hemodializes I   

   

   

  15

  Abit Zeqiri

  Teknik i Repartit  Hemodializes I

   

   

  16

  Salihe Pacolli

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes  I

   

   

  17

  Batishahe Grajcevci

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  18

  Ferdane Gervalla

  Infermiere ne Repartin  e Hemodializes I

   

   

  19

  Zekie Sadiku

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  20

  Fikrije Qorolli

  Infermiere ne Repartin e Hemodializse I

   

   

  21

  Lumnije Ademi

  Infermiere ne Repartin  e Hemodializes I

   

   

  22

  Shkurte Dubova

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  23

  Sami Nuredini

  Infermier ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  24

  Evgjenije Pajaziti

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  25

  Melihate Gashi

  Infermiere ne Repartin  e Hemodializes I

   

   

  26

  Imrane Zeqiri

  Infermiere ne sallen e intervenimeve ne Repartin  e Hemodializes

   

   

  27

  Sheqere Berisha

  Infermiere ne sallen e intervenimeve ne Repartin  e Hemodializes

   

   

  28

  Valbona Mollopolci

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  29

  Njomeza Maliqi

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  30

  Blerina Fetahu

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  31

  Hanife Topalli

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  32

  Nurie Demolli

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  33

  Vjollca Rexhepi

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  34

  Lirime Hoxha

  Infermiere ne  Repartin  e Hemodializes I

   

   

  35

  Xhevahire Dukaj

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  36

  Ibadete Ibrahimi

  Infermiere ne Repartin  e Hemodializes I

   

   

  37

  Iliriana Berisha

  Infermiere ne  Repartin e Hemodializes I

   

   

  38

  Fatime Berisha

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  39

  Lirije Sopjani

  Infermiere ne Repartin  e Hemodializes I

   

   

  40

  Mevlude Arifi

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  41

  Kimete Berisha

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  42

  Vezire Abdili

  Infermiere ne Repartin  e Hemodializes I

   

   

  43

  Besa Graiçevci-Musaj

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  44

  Safete Ismajli

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  45

  Luljeta Musliu

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  46

  Nora Istrefi

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  47

  Heroina Avdyli

  Infermiere ne Repartin  e Hemodializes I

   

   

  48

  Florije Spahiu

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  49

  Leonora Duriqi

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  50

  Shqpe Krasniqi

  Infermiere ne Repartin e  Hemodializes I

   

   

  51

  Teuta Laski

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  52

  Sevime Sadiku

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes I

   

   

  53

  Muhamed Kazazi

  Infermier ne Repartin e Hemodializes I

   

   

   

   

  54

  Nexhmije Krasniqi

  Infermiere ne Repartin  e Hemodializes I

  55

  Nazmije Elezi

  Kryeinfermiere e Repartit te HD II (Koder te Trimave)

   

   

  56

  Drita Gashi

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes II

   

   

  57

  Halide Ademi

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes II

   

   

  58

  Shpresa Jakupi

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes II

   

   

  59

  Njomza Mehmeti

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes II

   

   

  60

  Berat Maloku

  Teknike ne  Repartin e Hemodializes II

   

   

  61

  Lindita Gashi

  Infermiere ne Repartin e  Hemodializes II

   

   

  62

  Mihrije Hasani

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes II

   

   

  63

  Valdete Behrami

  Infermiere ne Repartin e Hemodializes  II

   

   

  64

  Murtez Jashari

  Infermier ne Repartin e Hemodializes II

   

   

  1

  Ismet Mulolli

  Teknik i aparateve ne  HD

   

   

  2

  Xhevat Haliti

  Teknik i aparateve ne  HD

   

   

  3

  Naser Krasniqi

  Teknik i aparateve ne  HD

   

   

  4

  Alban Hasani

  Teknik i aparateve ne  HD

   

   

  5

  Aziz Sekiraqa

   Teknik i aparateve ne HD

   

   

  6

  Fjolla  Govori

  Teknik i aparateve ne HD

   

   

  1

  Nexhat Hoti

  Punetor Teknik

   

   

  2

  Avdullah Kozhani

  Punetor Teknik

   

   

   

  Ambulanca Specialistike e Klinikës së Nefrologjisë  Nr. 9

  Orari i Punës: 08:00 – 14:00

   

  E Hënë:

  Dr. Vjollca Godanci

  08:00 - 10:30

   

  Dr. Miloreta Tolaj-Avdiu

  11:00 - 13:30

   

   

   

  E Martë

  Dr. Siada Selmani

  08:00 - 10:30

   

  Dr. Mubekir Pajaziti

  11:00 - 13:30

   

   

   

  E Mërkurë

  Dr. Venera Gjukamr.sci

  08:00 - 10:30

   

  Dr.  Ahmet Avdulahi

  11:00 - 13:30

   

   

   

  E Enjte

  Ass.Dr.Naim Morina

  08:00 - 10:30

   

  Dr. Shpresa Sllamniku

  11:00 - 13:30

   

   

   

  E Premte

  Dr. Mimoza Berbatovci    Ukimerajdr.sci

  08:00 - 10:30

   

  Dr. Saud Imeri

  11:00 - 13:30

   

  P.S.Pauza nga ora 10:30 deri 11:00 dhe nga ora 13:30 deri 14:00 mbyllja e raporteve ditore.

   

   

                                                              

                                                      Drejtor i Klinikës së Nefrologjisë

                                         Dr. Mimoza Berbatovci-Ukimeraj dr.sci