• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7


 Klinika e Neurokirurgjisë në Prishtinë është e vetmja qendër neurokirurgjike në vend. Ajo numëron gjithsej 44 punëtorë. Prej tyre 8 janë neurokirurgë: Prof. Ass. Dr. Besnik Elshani,  Dr.Nehat Halili mr.sc, Dr. Armend Kërveshi, Dr. Faik Qosja, Dr. Feti Ahmeti, Dr. Shefki Dragusha, Ass. Dr. Sci. Agon Mekaj, Dr. Berat Kerolli   Aktualisht me thirrje shkencore janë dy doktor shkence dhe dy magjistra, kurse me thirrje akademike është një profesor dhe një asistent.

Gjatë një viti në Klinikën e Neurokirurgjisë zakonisht vizitohen rreth 5000 pacientë, hospitalizohen rreth 1000 dhe rreth 70% e tyre operohen. Aty trajtohen si rastet emergjente, poashtu dhe ato elektive neurokirurgjike nga: Neurotrauma (frakturat e kokës, gjakderdhjet epidurale, subdurale, intracerebrale, intracerebellare, kranioplastika, nasolikuorea etj);


Neurokirurgjia pediatrike – Anomalitë kongjenitale( hidrocefalitë, meningocelat, encefalocelat, kraniostenozat etj);
Neuroonkologjia ( tumoret e konveksitetit dhe bazës se trurit në të gjitha regjionet si  ato selare, supraselare, parselare, intraventrikulare, retrobulbare, intracerebelare, të këndit pontocerebelar etj);

 

Neurokirurgjia spinale (hernitë diskale lumbale dhe cervikale, tumoret intraspinale) dhe
Neurokirurgjia e nervave perifererik.

 

Shumica e operimeve bëhen me metodë mikrokirurgjike me ndihmën e mikroskopit operativ.
Në kuadër të edukimit të vazhdueshëm profesional neurokirurgët e qendrës tonë marrin pjesë aktive në seminare, konferenca dhe kongrese europiane dhe botërore duke u prezentuar me punime shkencore-profesionale.

Shoqata e Neurokirurgëve të Kosovës është e pranuar në Shoqatën Europiane të Neurokirurgëve (EANS), dhe në  Shoqatën Botërore të Neurokirurgëve  (ËFNS) në Boston-SHBA.

Është realizuar marrëveshja e bashkëpunimit mes QSUT-Tiranë Klinika e Neurukirurgjisë dhe ShSKUK- Prishitinë Klinika e Neurokirurgjisë, ku realizojmë operacione të përbashkëta neurokirugjikale.

 

Orari i punës në Ambulancen Specialistikre te Neurokirurgjisë

E hëne: Dr.Faik Qosja / Dr. Berat Kerolli

E marte: Dr.Feti Ahmeti

E mërkurë: Dr.Shefki Dragusha

E enjëte: Dr.Nehat Halili mr.sc. / Dr.Armend Kërveshi

E premte: Ass.Dr.sc.Agon Mekaj

Prof.Ass. Dr. Besnik Elshani – Drejtor i Klinikës
besniku71@yahoo.com / besnik.elshani@rks-gov.net  044/124-547

Dr.Nehat Halili mr.sc.
nehathalili@yahoo.com  044/126-282

Dr.Armend Kërveshi
a_kerveshi@yahoo.com  044/127-131

Dr.Faik Qosja
faikqosja@yahoo.com  044/150-526

Dr.Feti Ahmeti
fetiahmeti@hotmail.com   044/330-770

Dr.Shefki Dragusha
shefkidr_1@hotmail.com  044/260-275

Ass.Dr.sc.Agon Mekaj
agon.mekaj@uni-pr.edu  044/373-545

Dr. Berat Kerolli
berat.kerolli@gmail.com  045/339-966

 

Në Klinikën e Neurokirurgjisë specializojnë 8 specializantë:

Dr. Sami Pnishi,

Dr. Arlinda Basha,

Dr. Art Deva,

Dr. Valon Abdullahu,

Dr. Driton Avdyli,

Dr. Flamur Hasimi,

Dr. Asdren Behrami,

Dr. Çlirim Berisha.

Në klinikë punojnë 20 punëtorë të kuadrit të mesëm, 6 instrumentare dhe 2 infermiere në ambulance specialistike.

Sebahate Sinani – Kryeinfermiere e Klinikes se Neurokirurgjise; Bahrije Hyseni- Kyreinfermiere e reaprtit.
sabahate-sinani4@hotmail.com  044/730-299
Tel.kontaktues:038/500-600 (35-18)