• Emergjenca

  +381 38 500 600
 • Lagjia e spitalit

  Prishtine, 10000
 • I hapur

  24/7

KLINIKA E NEUROLOGJISË


Klinika e Neurologjisë, ofron shërbime dytësore dhe tretësore neurologjike.  Në kuadër të klinikës, ofrohen ekzaminime specialistike, konsultative, ekzaminime konziliare, ekzaminime neurofiziologjike si EEG, EMNG. Po ashtu, bëhet edhe dopleri ekstrakranial, ekzaminime radiologjike, si CT dhe ekzaminime të tjera të nevojshme në kuadër të procedurave diagnostiko, varësisht nga specifika.

Klinika e Neurologjisë, ka 7 reparte

 1. Reparti A, shef i Repartit, zylfije hundozi- ud
 2. Raparti B, Shef i repartit, Ass.dr.sci. Valbona Govori
 3. Reparti C, Shef i Repartit, Vera Kkaj
 4. Reparti i kujdesit Intensvi, Shef i Repartit, ass.dr. Myrvete Kabashi
 5. Reparti i Neurofizioogjisë dhe Neurodiagnostiës, dr. kamber zeqiraj
 6. Reparti i shërbimit specialistik konsultativ, Shef   dr. shpesa beqiri
 7. Reparti i Fiziatrisë me rehabilitim , Shef  dr. Enver Isaku

Drejtor i  Klinikës së Neurologjisë, dr. Nexhmedin Shala, Dr.sci
Kryeinfermiere e Klinikës,  Znj. Fatime Gashi, ma.sci