• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

KLINIKA  E PEDIATRISË


 

Dretjoreshë e Klinikës dr. Drita Telaku- Qosaj

 

Zanafilla e Klinikës së Pediatrisë daton pas Luftës së Dytë Botërore,prej vitit 1945 ku në kuadër të Spitalit të përgjithshëm të qytetit ku punonte reparti pediatrik që paraqet hapësirën e Klinikës së Transfuzionit të sotëm. Si Klinikë i veçantë me objekt të ri, punën e fillon me 1973.
Sot, Klinika e Pediatrisë ka 13 reparte:
1. Reparti i hematologjisë me onkologji
2. Reparti i neurologjisë
3. Reparti i Kardiologjisë me reumatologji
4. Reparti i gjenetikës
5. Reparti i gastroenterologjisë akute
6. Reparti i gastroenterologjisë kronike me hepatologji
7. Reparti i nefrologjisë me dializë
8. Reparti i endokrinologjisë
9. Reparti i Pulmologjisë me alergologji
10. Reparti i kujdesit intenziv
11. Reparti i emergjencës pediatrike
12. Reparti i poliklinikave
13. Kuzhina

Në Klinikën e Pediatrisë ka 151 shtretër, ku punojnë 40 mjekë specialistë dhe stazhin e tyre specialistik e kryejnë 50-60 specializantë. Në klinikë punojnë 180 infermiere.
Emergjenca Pediatrike-Klinika e Pediatrisë

Emergjenca Pediatrike ka filluar te funksionoi ne Mars te vitit 2011. Ajo gjendet ne katin përdhesë të Klinikes së Pediatrisë. Disponon me dy ambulanca, 2 dhoma për reanimim, tre dhoma me nga dy shtretër, laboratorin dhe dhoma për rëntgen.

Pacienti i cili vjen në emergjencën pediatrike vizitohet nga ana e specialistit dhe specializantit të cilët ne çdo kohë janë në dispozicion. Varësisht nga gjendja e fëmiut i jepet ndihma e parw, vlerësohen parametrat vital dhe në bazë të tyre vendoset nëse do të trajtohet në emergjencë, të dërgohet në njërën nga klinikat, apo do te dërgohet në shtëpi. Aty bëhen analizat elementare SE, hemogrami, urinë analizat e gazrave, glikemia, ordinohet terapia me infuzione, kortikoterapijë, antibiotik, inhalime dhe medikamente tjera sipas patologjisë. Femija trajtohet për disa orë dhe pastaj nëse gjendja nuk përmirësohet hopsitalizohet në klinikë.

Mesatarisht gjatë një dite bëhen 70- 80 vizita, ndërsa trajtime në emergjencë, 10-12 raste. Gjatw vitit 2014, ka pasur 25102 vizita, ndërsa trajtime 3658 raste.

Stafi i Emergjencës pediatrike:

Shefe e repartit: dr.Mr.sci Remzije Koci, e punësuar ne Kliniken e Pediatrisë nw vitin 1980
_specializimi ne Sarajevw
_shefe e emergjencës prej 2013
-shefe nw repartin e hematologjisë 9 vite
-shefe e repartit te neurologjisë 9 vite
-trajnim nga lëmi i neurologjisë në Pragë të Çekisë, ne Klinikën Neurologjike Motol

Dr. Aferdita Selmanaj specialiste, ka punuar ne ambulancën e qytetit te Gjakovës. Ka specializuar nw vitin 2009, ndërsa nw Klinikwn e Pediatrisë është punësuar nw vitin 2012, nw fillim nw kujdesin intensiv , ndërsa ne Emergjencën pediatrike prej vitit 2013.

Dr.Mergime Batusha specialiste -prej vitit 1984 ka punuar nw spitalin rajonal tw Gjakovës,
-ka specializuar nw Beograd
-Nw Kliniken e Pediatrisë, nw emergjencw , është punësuar nw vitin 2013

Dr.Hafize Rafuna specialiste, ka punuar ne QKMF ne Prishtinw prej vitit 1999. Ka specializuar nw vitin 2007, është punësuar nw Kliniken e Pediatrisë, nw emergjencw, nw vitin 2013

Dr.Avdi Avdiu , specialist, i punësuar prej 1992 nw ambulancen rajonale tw Besjanes, ka specializuar nw vitin 2000, ndërsa nw Kliniken e Pediatrisë, nw emergjencw është punësuar prej vitit 2013

Dr.Arsim Mejzinolli, specialist, disa vite ka punuar ne QKMF te Prishtinës, ka specializuar nw vitin 2012, nw Kliniken e Pediatrisë. Nw emergjencw është punësuar nw vitin 2013

Dr .Ajshe Kadriu, specialiste, ka punuar disa vite nw QKMF nw Prishtinw, ka specializuar nw vitin 2008, ndërsa është punësuar nw Klinikwn e Pediatrisë nw vitin 2013, nw kujdesin intenziv, ndërsa nw emergjencw prej vitit 2014.

Dr.Amir Alhamo, specialist, është punësuar nw Klinikn e Pediatrisë, ne kujdesin intensiv nw vitin 2013 , ndërsa nw emergjence prej viti 2014.

Stafi i mesëm :

Infermiere kryesore, Ramize Aliu, shkolla e mesme e infermierisë, e punësuar prej vitit 1991, ndërsa ne emergjencw prej 2013.

Infermieret tjera: Lule Prenaj, Dafina Guta, Vlora Pruthi, Selvete Konjusha, Arbnore Gashi, Shqipe Halimi, Lavdie Bytyqi, Blerta Bujupi, Valdete Avdyli, Vjollca Hajdari, Kimete Jusufi, Ardiana Grainca, Remzije Gashi, Shpresa Statovci, Shkëndije Gashi, Mimoza Bunjaku.

Puna nw emergjencw realizohet përmes ndërrimit te para ditës 8 orësh, dhe nw ndwrrime 12 orw. Prej mjekwve 6 specialistw janë tw inkuadruar nw ndërrime, ndërsa prej infermierëve 12, nga tri nw ndwrrime. Gjithashtu ndihmesw tw madhe paraqesin dhe specializantwt tw cilët punojnë nw formw tw kujdestarive nw twrw klinikwn.

Pre funksionim mw tw mirw nw tw ardhmen është e nevojshme paisja me rwntgen dhe ultrasonograf.

Gjithashtu i domosdoshme është trajnimi i stafit, mjekwve dhe infermiereve nw qendra mw tw avancuara , si dhe trajnimi i stafit tw ri dhe nw veçanti mjekewve qw janë nw specializim.
Shërbimet- Reparti i Gastroenterologjisë

Reparti i gastroenterologjisë kronike numëron 18 shtretër. Brenda vitit hospitalizohen 550-600 pacientë. Në repart trajtohen pacientët me sëmundje kronike të traktit gastrointestinal,sëmundje të traktit hepatobiliar dhe fëmijët me çrregullime të ushqyerit. Bëhen ekzaminime adekuate diagnostike dhe trajtimi terapeutik,dietal etj. Përveç mjekimit hospitalor kryhen edhe shërbime ambulatore. Ambulanca specialistike gastroenterologjike punon dy dite në javë ku shërbimet i ofrojnë mjekët specialist të repartit. Gjatë vitit në ambulancën specialistike kontrollohen mbi 1000 fëmijë. Gjithashtu në kuadër të shërbimeve kryhen edhe konsullatat profesionale Brenda dhe jashtë klinikës.Në kuadër të repartit të gastroenterologjisë është edhe kabineti i gastroskopisë ku kryhen ekzaminimet endoskopike të pacientëve të shtrirë në klinikë dhe pacientëve ambulatorë.

Stafi

Shefi i repartit

Mr.sci.dr. Xhenane Gojani,pediatër

Shefe e repartit prej vitit 2001
Punon si mjeke specialiste në repartin e gastroenterologjisë prej vitit 1987
Specializimi i pediatrik e ka përfunduar me 1986
E punësuar në Klinikën e pediatrik prej vitit 1979
Magjistër i shkencave mjekësore ne vitin 2004
E kyçur në procesin edukativ me student si asistente nga viti 1996
Prej vitit 2005-2007 ka punuar ne cilësinë e Drejtorit te Klinikës

Mjekët specialist në repart

Dr.Virgjina Hasbahta (shefe e shërbimit të gastroskopisë)

Punon si specialiste në klinikë prej vitit 2001
Specializimi nga pediatria në Prishtinë në vitin 2001
Fakulteti i Mjekësisë në Prishtinë në vitin 1986

Dr.Urata Efendia Beqa

Fakulteti i Mjekësisë i kryer ne vitin 1987
Specializimi nga pediatria ne Beograd i kryer me 1995
Punon si specialiste nga viti 1995 ne spitalin rajonal Gjakove
Punon si specialiste në Kliniken e Pediatrisë nga viti 2008

Infermierja Kryesore e repartit te gastroenterologjisë kronike me hepatologji

Aferdita Kamberi

Infermiere kryesore ne repart nga viti 2003
Punon si infermiere e repartit nga viti 2003
Shkolla e mesme e mjekësisë e kryer me 1983

Infermieret që punojnë në repartin e gastroenterologjisë kronike me hepatologji

Sebahate Mjekiqi, Vlora Berisha(punon edhe në kabinetin e gastroskopisë), Fexherije Gerguri, Aferdita Bytyqi, Xhevrije Kutllovci, Miradije Abdullahu, Hadije Shabani, Luljeta Krasniqi
Të tjera

Ambulanca e gastroenterologjisë kronike punon

E mërkure: dr.Xhenane Gojani, dr.Urata Efendia Beqa
E enjte: dr.Virgjian Hasbahta, dr.Urata Efendia Beqa

Kontakti:tel(038) 500 600 39 14

REPARTI I NEUROLOGJISË
Shërbimet
Reparti i Neurologjisë, numëron 18 shtretër. Brenda vitit hospitalizohen 700-900 pacientë.
Ne repart trajtohen fëmijët me probleme neurologjike duke filluar prej sëmundjeve paroksizmale, sëmundjeve neuromuskulare, çrregullimet anksiolitike, tumoret e sistemit nervor, sëmundjet neurodegjenerative, sëmundjet inflamatore te sistemit nervor e shumë patologji që kanë të bëjnë me sistemin nervor dhe atë periferik.
Përveç mjekimit spitalor ofrohen edhe shërbimet ambulatore si: vizita specialistike, Elektroencefalografi standard, ne gjumë, pas deprivimit te gjumit dhe se fundi video EEG monitorimin disa orësh, ECHO e SNQ etj.

Stafi

Shefi i repartit neurologjisë
Ass. Dr Naim Zeka mr. sci.PhD
Punon si specialist ne Kliniken e Pediatrisë nga viti 1999
Shef i repartit te neuropediatrisë nga viti 2009Fakulteti i Mjekesise ne Prishtine 1994
Specializimin nga Pediatria 1995-1998 QSUT Tirane
Asistent nga lënda e Pediatrisë qe nga viti 1999, Magjistër i shkencave mjekësore nga viti 2007, Fakulteti i Mjekesise, Prishtine, “Karakteristikat elektroencefalografike tek konvulzionet febrile”.
Ka filluar studimet e doktoratures ne vitin 2010 dhe është para mbrojtjes se doktoraturës nw këtë lëmi
Trajnime nga lemia e neuropediatrisë, EEG dhe ECHO tw SNQ nw Shkup
Vijues i kursit intenziv te ECHO se SNQ ne Zagreb 2003
Bashkëpunëtorë nw botimin e librave te Pediatrisë për studentw tw Fakultetit tw Mjekësisë dhe Stomatologjisë
Autorë dhe koautorë i shumw punimeve shkencore te botuara ne revistat vendore dhe ato ndërkombëtare
Pjesëmarrës nw shumw tubime shkencore ne vend dhe jashtë vendit

Dr Abdurrahim Gerguri, mr. sci
Fakultetin e mjekësisë e ka përfunduar me 1990 ne Prishtine
Punon ne Kliniken e Pediatrisë nga viti 1996 ne fillim si specializant i Neonatologjise
Specializimin nga Pediatria e përfundon me 2001 ne Prishtine.
Pas specializimit (2001) punon ne repartin e neuropediatrisë.
Magjistër i shkencave mjekësore ne 2010 në Fakultetin e Mjekësisë Prishtinë, me titull ” Format dhe frekuenca e epilepsive tek fëmijët”.
Ka vijuar trajnime nga lemia e neuropediatrisë fillimisht ne Maqedoni 6 muaj, pastaj ne Tiranë 3 muaj, se fundi ne Gjenova të Italisë
Vazhdon studimet e Doktoraturës ne Tiranë.
Është anëtar i kryesisë se ILAE për Kosovw, prej v. 2013
Autore dhe koautore i shumw punimeve shkencore tw botuara nw revistat vendore dhe ato ndërkombëtare
Pjesëmarrës nw shumw tubime shkencore ne vend dhe jashtë vendit

Dr.sci.Armend Vuçitërna, Pediatër-neurolog
Është i punësuar ne Kliniken e Pediatrisë qw nga viti 2012, fillimisht ka qenw i sistemuar nw repartin e kujdesit intezive (1.5 vj).
Nga viti 2013 punon ne Repartin e Neuropediatrisë
Ka përfunduar Fakultetin e Mjekësisë Prishtinw 2002
-Specializoi nga Pediatria, ne Fakultetin e Mjekësisë, nw Prishtinw me 2010
-Magjistër i shkencave mjekësore ne Universitetin i Tiranws, 2011
– Ka përfunduar studimet e Doktoraturës në Universitetin i Tiranes në vitin 2015 në lëmin e neuropediatrisë
Ka vijuar trajnime nga lemia e neuropediatrisë: nw vitin 2014 1 muaj nw Gjenova tw Italisë, ne vitin 2015, 2 muaj nw Klinikwn e Peditrisw nw Shkup ne Departamentin e Neuropediatrise.
Është Autor dhe koautore i shumw punimeve shkencore tw botuara nw revistat vendore dhe ato ndërkombëtare
Pjesëmarrës në shumë tubimeve shkencore nw vend dhe jashtë vendit

Infermierja kryesore e repartit te neuropediatrisë
Rifadije Dermaku
Infermiere kryesore nga viti 1999
Shkolla e mesme e mjekësisë 1976
Punon ne Pediatri nga viti 1977

Infermieret qe punojnë ne repartin e neuropediatrisë
Valbona Berjani
Vjollca Kutllovci
Elhame Aliu
Shpresa Aliu
Aferdita Namani
Mevlude Krasniqi

Kontakt telefoni për repartin e neuropediatrisë 038 500 600 39 20

Te tjera

Ambulanca neurologjike, punon çdo dite pune nga ora 10 – 14 sipas orarit:
E hënë: Ass Dr Naim Zeka mr sci.
E marte: Dr Abdurrahim Gerguri mr. sci
E mërkurë: Dr Armend Vuciterna mr. sci
E Enjte: Dr Abdurrahim Gerguri mr. sci
E Premte: Dr.sci Armend Vuciterna

EEG kabineti punon çdo dite pune prej orës 08 – 14
Infermiere Mihane Gashi
E hënë: Ass Dr Naim Zeka mr sci.
E marte: Dr Abdurrahim Gerguri mr. sci
E mërkurë: Ass Dr Naim Zeka mr sci.
E Enjte: Dr Abdurrahim Gerguri mr. sci
E Premte: Dr.sci Armend Vuciterna

Kontakt telefoni i EEG kabinetit 038 500 600 39 46

Echo kabineti per SNQ (tru), punon cdo dite pune prej ores 10 – 14
E hënë: Ass Dr Naim Zeka mr sci.
E martw: Dr Abdurrahim Gerguri mr. sci
E mërkurë: Ass Dr Naim Zeka mr sci.
E Enjte: Dr Abdurrahim Gerguri mr. sci
E premte: Dr.sci. Armend Vuçiterna

Reparti poliklinik
Shërbimet
Reparti poliklinik ofron shërbime specialistike dhe diagnostike. Ajo posedon këndin për informata dhe pranime si dhe ambulancat: Gastroenetrologjia, Nefrologjia, Endokrinologjia, Pulmologjia me alergologji, Kardiologjia me Reumatologji, Hematologjia me Onkologji, Neurologjia, Gjenetika.
Ambulancat punojnë çdo dite pune.
Gjithashtu ekzistojnë edhe kabinetet: për ekzaminim ultrasonografik të trurit, barkut, kabineti ultrasonografik i zemrës, kabineti i EEG, kabineti i Gastroskopisë.
Stafi
Ushtrues detyre i shefit të Repartit Poliklinik
Dr Shendvere Hasani pediatër
Ushtron detyrën prej muajit korrik të vitit 2013
Punësuar në Klinikë prej vitit 1996
Specialiste në degën e Pulmologjisë prej vitit 2002

Kryeinfemierja e repartit:
Kumrije Prekaj-Vrzivolli prej vitit 2013
Infermieret tjera: Fahrije Cakolli, Naile Makolli, Mihane Gashi, Have Simnica, Pashke Krasniqi, Lumturije Krasniqi, Abide Ymeri, Hyrmete Ramadani

Ambulancat specialistike ofrojnë shërbim çdo ditë pune nga ora 10 sipas orarit.
Ambulanca e Nefrologjisë: Ass. Dr.sci Mirije Begolli, prof. dr Lidvana Pallaska, dr Valbona Stavileci
Ambulanca e Pulmologjisë me Alergologji: ass.dr.mr. Drita Qosaj, mr.dr. Hajdin Ymeri, dr Shendvere Hasani
Ambulanca e Hematoonkologjisë: ass.dr.mr.sci Violeta Grajçevci, dr. Rufadije Maqastena,
dr. Bardhyl Abrashi, dr. Flora Selimi
Ambulanca e Neurologjisë: dr.mr.sci Naim Zeka, dr Abdurrahim Gërguri, dr Armend Vuçitërna
Ambulanca e Gastroenterologjisë: dr. mr, Xhenane Gojani, dr.mr. Muharrem Avdiu, dr Virgjina Hasbahta, dr.Teuta Hoxha, dr. mr.Vlora Ismaili Jaha, dr.Urata Beqa
Ambulanca e Endokrinologjisë: Dr Vjosa Kotorri
Ambulanca e Kardiologjisë me Reumatologji: dr. mr.sci Ramush Bejiqi, dr. Ragip Ratkoceri,
ass. dr. mr. Arbnore Kepuska, dr. Shukrije Borovci, ass.dr. Majlinda Berisha
Echo e abdomenit: prof. dr. Lidvana Spahiu, ass.dr. Mirije Begolli, dr. Halim Toro, dr Valbona Stavileci
Echo e SNQ dhe EEG kabineti: ass.dr.mr Naim Zeka, dr Abdurrahim Gërguri, dr. Armend Vuçitërna
Echo e zemrës: dr.mr.sci. Ramush Bejiqi, dr. Ragip Ratkoceri, dr. Shukrije Borovci
Kabineti I Gastroskopisë: dr Virgjina Hasbahta, dr. Teuta Hoxha ass.dr.mr. Vlora Ismaili Jaha, dr. Urata Beqa

REPARTI PULMOLOGJI ME ALERGOLOGJI PEDIATRIKE

Reparti Pulmologji me Alergologji numëron 16 shtretër. Brenda vitit në këtë repart hospitalizohen 800 deri 900 fëmijë .Në repart mjekohen fëmijët me sëmundje të traktit të frymëmarrjes të cilët kanë nevojë për mjekim spitalor siç janë:bronkioliti,bronkiti obstruktiv,asthma,pneumonia,pleuritet,fibroza cistike etj.Poashtu në këtë repart mjekohen fëmijët me tuberkuloz.
Përveç mjekimit spitalor ,mjekët e repartit ofrojnë shërbime konsultative profesionale në ambulancë specialistike për fëmijë me sëmundje të traktit të frymëmarrjes dhe alergji që referohen nga qendrat e mjekësisë familjare dhe spitalet rajonale. Në ambulancën spacialistike Pulmologji me Alergologji Pediatrike vizitohen mbi 3000 fëmijë në vit.
Reparti Pulmologji me alergologji ofron edhe shërbime diagnostike si spirometria,testi i klorit në djersë dhe leximi i eozinofileve në strishon e hundës.

Personeli

Shef i Repartit Pulmologji me Alergologji

Mr.sci dr Drita Telaku Qosaj

Shefe e Repartit Pulmologji me Alergologji nga viti 2008
Punon si specialiste ne Repartin Pulmologji me Alergologji nga viti 2001
Magjistër në Menaxhmentin Shëndetësor nw 2007
Specializimin nga Pediatria 1996-2001
Fakultetin e Mjekësisë në Sarajevë,Bosnje Hercegovinë,1991
Kandidat për doktoratë në shkencat mjekësore
E angazhuar si asistente në Fakultetin e Mjekësisë

Mjekët specialist të Repartit Pulmologji me Alergologji

Mr.sci dr Hajdin Ymeri
Punon si specialist në Repartin Pulmologji me Alergologji nga viti 2002
Magjistër në shkencat mjekësore ne vitin 2008
Specializimin nga Pediatria 1997-2002
Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë,1989
Kandidat për doktoratë në shkencat mjekësore
dr Shendvere Doqiqi Hasani

Punon si specialiste ne Repartin Pulmologji me Alergologji nga viti 2002
Kandidat për magjistër në Menaxhmentin Shendetësor
Specializimin nga Pediatria 1996-2002
Fakultetin e Mjekësisë në Sarajevë,Bosnje Hercegovinë,1991

Infermieret
Feride Kongjeli –Kryeinferimere e Repartit Pulmologji me Alergologji
Infermiere kryesore nga viti 1999
Punon në Repartin Pulmologji me Alergologji nga 1975
Shkolla e mesme e mjekësisë 1974

Infermieret e repartit
Sadbere Restelica,Sabile Ramabaja,Lumnije Zogijani,Vjollca Gashi,Violeta Maliqi,Hamide Halili,Albana Llumnica,Lumnije Gashi,Sebahate Fejzullahu

Të tjera
Ambulanca specialistike Pulmologji me Alergologji Pediatrike punon cdo dite pune prej ores 10.
Orari i punës në ambulancë
E hënë:dr.Hajdin Ymeri,dr.Shendvere Hasani
E martë:dr.Drita Qosaj
E mërkurë:dr.Shendvere Hasani
E ejte:dr.Drita Qosaj
E premte:dr.Hajdin Ymeri
Kontakti: tel (038)500 600 39 02(ambulanca e repartit)

REPARTI NEFROLOGJISË

SHËRBIMET

Reparti neurologjik ofron shërbime intraspitalore dhe konsultime ambulantore.
Në repart ofrohen shërbime gjithëpërfshirëse diagnostike dhe terapeutike për fëmijët me sëmundje të veshkave dhe rrugëve urinare. Gjithashtu edhe terapia zëvendësuese e veshkave, Hemodializate rastet ku kemi dështim të funksionit të veshkave, për çfarëdo arsye qoftë.
Është shërbimi më i madh nefrologjik dhe i vetminë Kosovë.
Ka 14 shtretër dhe rreth 500-600 pacient, hospitalizohen brenda vitit.

Në repart ofrohen shërbime për fëmijët me sëmundje të veshkave dhe të traktit urinar:
• Infeksione të traktit urinar
• Diagnostifikimi i anomalive nefro-urogjenitale
• Glomerulonefritet dhe glomerulopatitë
• Sindrominefrotik
• Crregullimettubulare
• Hipertensioni arterial
• Sindromihemolitikuremik
• Pamjaftueshmëria akute dhe kronike e veshkave
• Terapia zavendësuese e veshkave: Hemodializa
• Kujdesi pas transplantimit të veshkave
• Fshikëza neurogjene
• Enureza
• Inkontinencaurinare
• Urotherapia dhe interpretimi i cistometrisë
• Sëmundjet renovaskulare
• Nefrokalcinoza dhe Gurët

Kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me shërbimet tjera, sikur: Kirurgji të fëmijëve, Urologji, Reumatologji, Radiologji, Mjekësi nukleare, Anesteziologji.

Shërbimet konsultative ambulantore ofrohen çdo ditë pune në ambullancënNefrologjike. Gjithashtu kryejmë konsultime në raste të komplikacioneverenale, sipas nevojës në të gjitha shërbimet tjera pediatrike.
Në kuadër të punës sonë të përditshme kemi orarin për kabinetin e ultratingullit gjithashtu, ku punohet ekzaminimi i organeve abdominale dhe traktit urogjenital.

STAFI

Shefi i repartit të Nefrologjisë

Dr.Sci. MirijeBegolli, Pediatër

Shefe e repartit Nefrologjik nga viti 1999.
Punon ne Kliniken e Pediatrisë mga viti 1978
Punon si specialiste në repartin nefrologjisë nga viti 1986.
Doktoratura në shkencat mjekësore, Prishtinë 2007.
Magjistratura në shkencat mjekësore, Prishtinë 2001.
Specializimi nga Pediatria në Klinikën e Nishit 1986.
Fakulteti i Mjekësisë në Prishtinë, 1978.
Punë edukative me studentë pranë Fakultetit të Mjekësisë si Asistente nga lënda e pediatrisë nga viti 1990.
Email: mirijebegolli@yahoo.com
Cell: 0037744161797

Mjekët specialist në repartin e nefrologjisë

Prof.Ass.Lidvana Spahiu, Pediatër
Shefe e Repartit të Hemodializës,

Punon si specialiste në repartin nefrologjisë nga viti 1997.
Punon në klinikën e Pediatrisë nga viti 1989
Shefe e repartit në Hemodializë nga viti 2014.
Doktoratura në shkencat mjekësore, Prishtinë 2007.
Magjistratura në shkencat mjekësore, Prishtinë 2002.
Specializimi nga Pediatria në Beograd 1997.
Fakulteti i Mjekësisë në Prishtinë, 1989.
Punë edukative me studentë pranë Fakultetit të Mjekësisë si Asistente nga lënda e pediatrisë nga viti 1998.
Email:lidvanaspahiu@gmail.com
Cell: 0037744160738

Dr. Valbona NushiStavileci, Pediatër, Ph.d. Candidate
(Kandidat për Doktoraturë Shkencore).
Në vijim të EuropeanNephrologyJunior MassterClassess- viti i dytë.
Aftësim subspecialistik nga lëmia e NefrologjisëPediatrike (sëmundjet e veshkëve te fëmijët), në spitalin subspecialistik për fëmijë “GreatOrmondStreetHospitalforChildren” në Londër, Britani e Madhe gjatë vitit 2010.
Certifikuar në kursin për dializë në spitalin “RoyalFreeHospital” Londër, Britani e Madhe.
Certifikuar për “Biopsia e veshkave te fëmijët” GOSH, Londër, Britani e Madhe.
Aftësim Subspecialistik për problemet e incontinencës dhe kontrollimit të urinimit tek fëmijët, si dhe të testimeve Urodinamike, Suedi 2012 dhe në vazhdimësi.
Certifikuar për përdorim të pavarur të Ultrazërit për diagnostifikim në pediatri, Shkup, Maqedoni 2007.
Pjese e grupit kombetare për vlerësim te Shërbimeve Spitalore Pediatrike, projekt i përbashkët OBSH dhe MSH.
Ka kryer kursin për Menaxhment në IEDC School, Bled, Slloveni.
Pjesëmarrëse aktive ne konferenca dhe kurse aftësimi ndërkombëtare.
Kontakt:
Email: valbona_n@hotmail.com
Cell: 0037744333524

INFERMIERET E REPARTIT TË NEFROLOGJISË

Infermierja kryesore e repartit të Nefrologjisë 
Qefsere Saliu

Infermiere kryesore e repartit nga viti1999.
Punon në repart nga viti 1982.
Shkolla e mesme e mjekësisë, drejtimi pergjithshem 1981.

Infermieret e repartit të Nefrologjisë

Nerimane Haradinaj- shkolla mesme mjekesis.Infermiere e Hemodializës.
Iliriana Hajdari- shkolla e mesme e mjekësisë.
Liridona Pecani- shkolla e mesme e mjekësisë
Fexhrije Kalaja- shkolla e mesme e mjekësisë
Jehona Toplana- shkolla mesme e mjekësisë
Lendita Mehmeti- shkolla mesme mjekësisë dhe fakultetin juridik.
Të tjera

Në ambulancën nefrologjike punohet çdo ditë pune nga ora 10.00 sipas orarit:
E hënë: Dr. Lidvana Spahiu
E martë: Dr. Lidvana Spahiu
E mërkurë: Dr. MirijeBegolli
E enjte: Dr. MirijeBegolli
E premte: Dr. Valbona NushiStavileci

Kontakti:

Tel: (038) 500 600 30 12- reparti i Nefrologjisë.