• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Klinika e Urologjisë është klinikë inovative që trajton meshkujt, femrat dhe femijët duke ofruar diagnostikë të zgjëruar urologjike, trajtim konservativ dhe trajtim kirurgjik.
Nën udhëheqjen e Ass.dr. Rexhep Kasumaj, ajo paraqet Qendrën më të avanasuar urologjike në Kosovë .
Klinika e Urologjisë gjatë vitit ofron mbi 1200 operacione të hapura dhe endourologjike, Në Klinikë kryhen me sukses operacionet nga më te thjeshta si janë circumcision, operimi i varikocelës e deri ato më të nderlikuara siq janë: Adrenalectomia, nephrectomia radikale , prostatectomia radikale dhe cystectomia radikale me derivacione kontinente.
Ne jemi lider për kryerjen e intervenimeve bashkëkohore endourologjike si: urethrotomia interne, resekcioni transurethral I tumoreve te fshikzës urinare (TUR V) dhe prostatës (TUR P), thyerja e gureve në ureter (URS me lithotrips ).
Klinika posedon Kabinetin e cistoscopisë ku brenda vitit kryhen mbi 1800 ekzaminime cistoskopike, vendosje të stentëve ureteral dhe nxjerrje e stentave ureteral.

Klinika e Urologjisë e posedon aparatin e ri për thyerjen e gureve ESËL ku brenda vitit marrin sherbime më shumë se 700 pacientë. Gjithashtu, ne jemi e vetmja Qender ne Kosovë që ofrojmë ekzaminime urodinamike (Cistometri, urofloë dhe profil urethral).
Ndër synimet e Klinikës së Urologjisë është zhvillimi i laparascopisë urologjike dhe urologjisë perkutane (PNL) .
Klinika e Urologjisë ka ambulancën specialistike në të cilën marrin shërbime ambulantore brenda vitit afer 8000 pacientë.
Klinika e Urologjisë përmes shërbimit të kujdestarisë 24 oreshe ofron konsultime për rastet urgjente urologjike ambulantore dhe për pacientët e hospitalizuar në Klinikat tjera të QKUK.
Klinika e Urologjisë është edhe qendër edukativo arsimore në të cilën edukohen studentët e Fakultetit të Mjekësisë, mjekët e rinjë dhe spacielizantët e urologjisë dhe specializimeve tjera.
Klinika e Urologjisë gjithashtu është qendër e hulumtimeve shkencore në lëmin e uroonkologjise, urolithiazës dhe fushave tjera të interesit shkencor .

Urologët e Klinikës së Urologjisë janë anëtar të Shoqatës së ureologëvë të Kosovës (UK) dhe të organizatave më të mëdha të urologëvë si: Shoqata e Urologëvë të botës (SIU), Shoqata e Urologëvë të Ëvropës (EAU), Shoqata e Urologëvë të Gjermanisë (DGU) etj.
Klinika e Urologjisë ka bashkëpunim shumë të mirë më Klinikat në vend dhe jashtë vendit.
Në Klinikën e Urologjisë janë të punësuara 18 urolog dhe 32 infermierë.
Klinika e Urologjisë është e ndarë në dy reparte (Reparti A dheB) me kapacitet prej 24 shtretërve

Drejtor: Dr. Petrit Nuraj

Kryeinfermier: Dardan Imeri

Ass.dr. FahredinVeselaj
Ass.Dr. Isa Haxhiu dr. sc.
Dr. Taner Yusuf, mr.sc.
Dr. Sabri Hyseni
Dr. Xhevdet Cuni, dr.sc.
Ass. Dr. PetritNuraj, mr.sc.
Dr. Arbër Neziri, mr.sc.
Dr. Sabit Mehmeti
Dr. Avni Fetahu
Dr. Destan Kryeziu
Dr. Ilir Miftari
Dr. Agron Beqiri
Dr. Bujar Frangu
Dr. Naser Osmani
Dr. Ardian Prenaj
Infermierët:
Dardan Imeri – kryeinfermier i klinikës
Hysnije Agushi
Remzije Pireva
Sabrije Hasani
Trendelinë Blakaj
Selman Halili
Melihate Krasniqi
Aferdita Osmani
Arsim Menxhiqi
Hasan Gashi
Petrit Gashi
Feim Buqaj
Arton Kadriu
Albana Ajvazi
Sadije Qyqalla
Bahrije Kulla
Shpresa Uka
Fikrije Mekolli
Hana Haxholli
Nebahate Syla
Vjollca Hajdari
Ermira Hoxha
Florina Neziri
Instrumentaret:
Shpresa Makolli
Ajmane Ahmeti
Vahide Dushku
Magbule Krasniqi
Xhemile Dalipi
Edita Nishevci
Havushe Konushevdi
Drita Hailli
Xhejlane Xhemajli
Hapësirat e punës:
Salla e madhe pë rdërhyerje të hapura operative
Salla e endourologjisë
Salla e laparoskopisë
Kabineti i cystoskopisë
Ambulanca specialistike
Kabineti per thyerjen e gurëve (ESËL)
Kabineti i urodinamikës
Informatat ne kontak tel.
038 500 600 32-12 Drejtori i Klinikës
038 500 600 32-20 Kryeinfermieri i Klinikës
038 500 600 31 23 Reparti
038 500 600 42 94 Ambulanca Specialistike
Ju mirëpresim!