• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Sektori i Personelit përkujdeset për çështjet që ndërlidhen me personelin e QKUK


Shef i Sektorit të Personelit- Skender Shabani

Merita Shatrolli, zyrtare  e personelit dhe  zyrtare për sinjalizim, kontakt 038 512 614

Ismet Berisha, zyrtar i personelit
Suzan Bunjaku, zyrtare e personelit

Hasan Ajeti, zyrtar i personelit

Afrim Gashi, zyrtar i personelit, 

Jehona Vasolli, zyrar personeli

Agim Gjeli, zyrtar personeli