• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Lista me kandidatët qe do t'i nënshtrohen testit me shkrim për Pozitën 1. Punëtor Social -Klinika e Psikiatrisë- 2.Punëtor Social Klinika e Pediatrisë dhe 3. Teknik të Radioterapisë

Lista me kandidatët qe do t'i nënshtrohen testit me shkrim për Pozitën 1. Punëtor Social -Klinika e Psikiatrisë- 2.Punëtor Social Klinika e Pediatrisë dhe 3. Teknik të Radioterapisë

Lista me kandidatët qe do t'i nënshtrohen testit me shkrim për Pozitën 1. Punëtor Social -Klinika e Psikiatrisë- 2.Punëtor Social Klinika e Pediatrisë dhe 3. Teknik të Radioterapisë

Lista me kandidatët qe do t'i nënshtrohen testit me shkrim për Pozitën 1. Punëtor Social -Klinika e Psikiatrisë- 2.Punëtor Social Klinika e Pediatrisë dhe 3. Teknik të Radioterapisë

Lista me kandidatët qe do t'i nënshtrohen testit me shkrim për Pozitën 1. Punëtor Social -Klinika e Psikiatrisë, 2.Punëtor Social Klinika e Pediatrisë dhe 3. Teknik të Radioterapisë

Lista me kandidatët qe do t'i nënshtrohen testit me shkrim për Pozitën 1. Punëtor Social -Klinika e Psikiatrisë, 2.Punëtor Social Klinika e Pediatrisë dhe 3. Teknik të Radioterapisë

Njoftim, Plotësim i kritereve për pozitat: Mjek Specialist – i Shërbimit të Mikrobiologjisë (1), Mjek Specialist – për Klinikën e Kardiologjisë (1), Punëtor Social Klinika e Psikiatrisë, (2) Punëtor Social Klinika e Pediatrisë, (2) dhe Teknik të Radioterapisë

Njoftim, Plotësim i kritereve për pozitat: Mjek Specialist – i Shërbimit të Mikrobiologjisë (1), Mjek Specialist – për Klinikën e Kardiologjisë (1), Punëtor Social Klinika e Psikiatrisë, (2) Punëtor Social Klinika e Pediatrisë, (2) dhe Teknik të Radioterapisë