• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Spitali i Mitrovicës, rezultatet e testimit me shkrim të kandidatëve Mjek Specialist- Kirurg i Përgjithshëm dhe Bachelor i Shkencave të Radiologjisë

Spitali i Mitrovicës, rezultatet e testimit me shkrim të kandidatëve Mjek Specialist- Kirurg i Përgjithshëm dhe Bachelor i Shkencave të Radiologjisë