• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Klinika moderne e Alergologjisë me Imunologji

Brenda Klinikës së Alergologjisë, në një ambient modern, me hapësirë të mjaftueshme, e rregulluar sipas standardeve europiane, për të ofruar shërbime adeukate për pacientët dhe kushte më të mira për punëtorët shëndetësorë.

Në mungesë të hapësirave, deri vonë, Alergologjia me Imunologji ka funksionuar si shërbim ambulantor në objektin e instituteve, në të cilin zhvillohen veprimtari arsimore, kërkomiore-shkencore. Investimet jane pjesë e një projekti, që ka nisur kohë më parë, me synim të modernizimit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.

Fotografite e bashkangjitura