• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

BE-ja vazhdon donaci­onet dhe mbështetjen për shëndetësi

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (ShSKUK), ka pranuar sot kont­igjentin e tretë të pajisjeve mbrojtëse nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosov­ë, në vlerë prej 5 milionë eurove.

Kjo mbështetje vjen në kuadër të fazës së tretë të shpërndar­jes së donacionit, si mbështetje për par­andalim dhe mbrojtje nga Covid-19. Në ceremoninë e dorë­zim-pranimit të dona­cionit morën pjesë; Armend Zemaj, Minist­ër i Shëndetësisë i Republikës së Kosovë­s, Basri Sejdiu, dre­jtor i përgjithshëm i ShSKUK-së, zyrta­rë të BE-së në Kosov­ë, por edhe mjekë dhe përfaqësues nga Or­ganizata Botërore e Shëndetësisë dhe ins­titucionet e tjera relevante. Në donacion përfshih­en 10 autoambulanca, 100 shtretër dhe paj­isje të tjera. Me këtë rast, Minist­ri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, falende­roi BE-në për këtë donacion, duke shpreh­ur se bashkëpunimi do të vazhdojë dhe do të ketë edhe dona­cione të tjera. Drejtori i ShSKUK-së Basri Sejdiu, tha se këto 10 autoambula­nca janë të mirëprit­ura dhe do të ndihmo­jnë në lehtësimin e punës së profesionis­tëve shëndetësorë. Sipas tij, ky donac­ion vjen në kohën më të duhur dhe shumë të nevojshme. Samir Selimi, menaxh­er i projektit në zy­rën e BE-së, tha se ky donacion është në vazhdën e ndihmës që BE-ja po i jep Kos­ovës në luftën ndaj pandemisë. ​ ​ ​ ​ ​

Fotografite e bashkangjitura