• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Sqarim lidhur me pagesën e kujdestarive të specializantëve

Sqarim lidhur me pagesën e kujdestarive të specializantëve

Në lidhje me pagesën e kujdestarive të specializantëve, Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës, sqaron se po zbaton kontratat që ata i kanë lidhur për specializim. ShSKUK, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, është duke analizuar këtë çështje dhe do të veprohet  konform rregulloreve dhe legjislacionit tjetër në fuqi.​