• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Para dhe pas riparimit të dyshemesë në Klinikën e Kardiokirurgjisë

Riparimet e bëra krijuan pamje të tjera në hapësirat e kësaj klinike.

Një ndërhyrje e shpejtë në dyshemenë e reparteve të Klinikës së Kardiokirurgjisë, e dëmtuar deri në pa riparim, mishërim i një pamje të dhimbshme, ishte e domosdoshme. Krijimi i kushteve të punës për punëtorët shëndetësorë, është parakusht themelor në ofrimin e shërbimeve më cilësore për pacientët.

Fotografite e bashkangjitura